De mythe van de 800 jobs in K

Maar wat lezen we nu weer in “Het Nieuwsblad” van vandaag?
Dat de werkloosheid in Kortrijk minder snel stijgt door het winkelcentrum K in Kortrijk. “Zonder de jobs die K kon aanbieden, zag de werkloosheid in de regio Kortrijk er nog slechter uit,” zegt de communicatieverantwoordelijke Flip Depoorter van de lokale RVA.
Tja. ‘t Zal wel zijn zeker? Stel u voor dat het anders was…(Overigens slaan de vergelijkende cijfers in het artikel nergens op.)

De rest van het in meerdere opzichten opmerkelijk stuk beschrijft dan de evolutie van de RVA-uitgaven en de werkloosheidsgraad in 2009 voor het arrondissement. Allemaal negatieve tendensen!

Kijk eens.
Sinds maanden – en maand na maand – volgt de weblog van Pär Ongeluck (alias compostmeester) tot op heden maart 2010 heel gedetailleerd de werkloosheidscijfers voor Kortrijk en omstreken. Ook die van het werkaanbod (waarover “Het Nieuwsblad” niks zegt). En, wat in het kader van de invloed van K op die statistieken heel belangrijk is: de weblog volgt ook de evolutie van werkloosheid (en werkaanbod) bij de beroepsgroepen “horeca” en “verkoop” en bedienden. Zelfs specifiek voor Kortrijk.

Niettegenstaande alle plaatselijke journalisten wel degelijk heel goed de weblog van onze “compostmeester” kennen, vertikken zij het ALLE VIER om die als bron op te voeren voor het plegen van een gedegen stuk over “de mythe van de 800”. Doen het per ongeluk ook niet over andere onderwerpen, of feiten door de compostmeester aangebracht.
Ter herinnering. Bij de aanvang van de bouw van K heette het dat het project zou instaan voor meer dan 1000 voltijdse equivalenten. Later bedacht men iets van 800 jobs, zonder nog te spreken over voltijdse equivalenten.
Het zou een taak kunnen zijn van onze goed betaalde stadscentrummanager Maarten Decramer om in K zelf ter plekke een micro-economische telling uit te voeren van het aantal jobs aldaar, en vooral om hierbij aan al die juffrouwen en jonge heren te vragen of zij voorheen wel werkloos waren. Hoe zit het met die beloofde jobcreatie?

De compostmeester doet het noodgedwongen macro-economisch. Met relevante cijfers.
We kunnen ze hier niet allemaal weergeven.
Laat het ons even hier enkel houden bij het recente werkaanbod in Kortrijk. Voor verkopers in december 2009 (69), januari 2010 (98), februari 2020 (85). Voor de horeca: december 2009 (20), januari 2010 (16), februari 2010 (16). Heeft K daar iets mee te maken?

Voor meer informatie dan u uit de papieren perse (van de dode bomen) kunt halen, slechts één adres: http://perongeluck.wordpress.com.