Highlights uit de gemeenteraad (deel 2)

Duizendste premie duurzaam wonen, volgens de pers
Vandaag nog wel publiceert “Het Nieuwsblad” het bericht dat schepen Wout Maddens de duizendste premie voor dakisolatie heeft uitgereikt. En dat het om een bedrag gaat van zoveel euro. Moet lukken. Op de raadszitting van gisteren is de verlenging van die premie uitvoerig aan bod gekomen. En staan in de memorie van toelichting bij het agendapunt journalistiek gezien althans interessante cijfers over uitgekeerde bedragen en aanvragen en prognoses. De pers heeft die niet gelezen. Raadslid Philippe De Coene (SP.a) heeft gisteren ter zitting een uitvoerige tussenkomst gehouden over dat nieuwe premiestelsel. Na ongeveer twee jaar zijn er 921 dossiers uitbetaald. En het budget is ongeveer gehalveerd. De pers heeft dit niet gehoord. Zowel de correspondent van “Het Nieuwsblad” als van “Het Laatste Nieuws” waren gedurende heel die langdurige bespreking afwezig. Koffie gaan drinken. U zal daar dus niets over lezen.

Hans Masselis wil asbakken op straat en komt hiermee in de pers
Masselis (VLD) is een trouw raadslid. Van begin tot eind aanwezig. Maar sinds zijn partij in coalitie mee vertegenwoordigd is in het schepencollege heeft hij nog nauwelijks het woord genomen. Gisteren dus wel, over een zaak die hem beroepshalve nauw aan het hart ligt. “Nu het rookverbod in de meeste horecazaken van toepassing is, zorgen sigarettenpeuken voor een onaantrekkelijk en vervuild straatbeeld”. Imog lanceerde onlangs een actie tot aankoop van wand- en staande asbakken aan een voordelige prijs. (Niets over te vinden op de website van Imog.) Hans vraagt of Stad bereid is tot aankoop van dergelijke asbakken. Ja. Maar Hans vraagt vanuit zijn positie nog of het mogelijk is om als zelfstandige dergelijke uniforme asbakken via Stad te kopen. Het antwoord van schepen Stefaan Bral is: neen. Dit zou concurrentievervalsend werken, en daarbij: Stad is geen winkel. (Even ter herinnering: Stad verkoopt toch fluorescerende vesten? En rattenvergif? En compostvaten?) Morgen hierover meer in de kranten, want de nu aanwezige persjongens hebben ijverig notities genomen.

Heulse problemen
CD&V-fractieleider Pieter Soens is iemand die zich bij elke gelegenheid onder het Heulse volk begeeft. Er mag niet veel gebeuren in de township of hij weet het. Hij heeft moeite met de uitbreiding van de site Hessenatie en de daar aangekoppelde mobiliteit. Zware vrachtwagens denderen door het centrum. Komt er een extra overweg op het spoor? Heulenaar Patrick Jolie kijkt even op van zijn laptop en doet ook een duit in het zakje.

Hoe zit het met het restaurant Dell’Anno?
Dit wil Bart Caron (Groen) nu wel een keer weten, nu de bvba Clausix is failliet gegaan. Loco-burgemeester Lybeer antwoordt dat de curator gevraagd is om tegen 1 juli te melden of er een mogelijke overnemer is van de erfpacht. (Zou het echt kunnen dat Lybeer geen zicht heeft op de zaak? Er doen toch geruchten de ronde?) De waarnemende burgemeester zal te gepasten tijde de gemeenteraad inlichtingen verstrekken…

Sportschepen Bral mag niet meespelen
Raadslid Philippe De Coene staat ervan versteld dat voetbalclub KVK die hoogstdringende (in maart) subsidie van 300.000 euro nog niet heeft opgevraagd. Daar waren toen ook een aantal randvoorwaarden aan verbonden die KVK heeft goedgekeurd en sommige daarvan moeten ten laatste eind deze maand vervuld worden:een businessplan bijvoorbeeld, de aanstelling van een revisor. Het enige wat Lybeer kwijt wil is dat Stad nog geen revisor heeft aangesteld. Maar op vandaag 15 juni zal hij hoogst vertrouwelijke gesprekken voeren met het KVK-bestuur. En hij zal de raadsleden hierover te gepasten tijde informeren, zonder evenwel de vertrouwelijkheid van het onderhoud te schenden. Sportschepen Bral aanhoort het allemaal en moet zwijgen. Middels een aantal uitlatingen in de pers heeft hij de zaak compleet verziekt. Het KVK-bestuur vond op 4 juni dat de schepen flagrante leugens vertelt die de club schade aanbrengen. Men dreigde er zelfs mee om juridische stappen te ondernemen. Ja, waar Bral passeert groeit geen gras meer.
Maar morgen toch even de kranten inkijken. Want onze persjongens hebben NA de zitting de schepen kunnen aanklampen.

Eric Flo mag geen voorstel doen
Stoethaspel Flo (onafhankelijke) is het gewoon om vragen in te dienen zonder toelichting, of om voorstellen te doen zonder motivering. Zijn vragen nemen soms de gedaante aan van voorstellen, en omgekeerd. De voorzitter van de Raad heeft nu beslist om daar komaf mee te maken. Zijn voorstel is onontvankelijk verklaard. Hij wou de huurvoorwaarden voor de Oude Dekenij wijzigen. Geen waarborg meer van 100.000 euro. En alle (stedenbouwkundige?) vergunningen “terug brengen tot het minimale”.

Een nieuwe partij
Zie eens www.onafhankelijke-k.be
Eric Flo richt een eigen partij op. Met de K van Kortrijk, Kerk en Katholiek. Lidgeld van 25 euro tot maximaal 500 euro gevraagd. Gireren op rekening 973-0038946-83.
Programmapunt: een onafhankelijk Vlaanderen met een koning of een koningin.

Tot daar de highlights van de gemeenteraad van gisteren in centrumstad Kortrijk.
Na de afhandeling van de agenda kwam er nog een stortvloed van “actuele vragen”. Zo troosten de raadsleden zichzelf. Hebben toch iets gedaan om hun zitpenning van 185 euro te verantwoorden. Minister Quickie vroeg wat men zou doen op de Veemarkt om de marktkramers voor opwaaiend stof te behoeden. (Hij meldde dat stante pede ter plekke op twitter. Als federale minister.)