Even de kostprijs van het woonzorgcentrum “De Weister” checken

Gisteren is het nieuwe woonzorgcentrum voor hulpbehoevenden “De Weister” in Aalbeke plechtig geopend. Bij die gelegenheid tekent “Het Nieuwsblad” van vandaag uit de mond van directeur Jean Goddaer op dat de kostprijs voor het gebouw 9 miljoen bedraagt. Als de directeur dat zegt is een normale journalist geneigd om dit als juist aan te nemen. Het is een hondenstiel, persjongen zijn in Kortrijk.
Het moet weer lukken.
Op 8 juli is het opnieuw OCMW-raadsdag en punt 7 van de agenda gaat over de eindafrekening van de bouwwerken van het WZC.
We gaan het kort houden. De eindafrekening bedraagt 6.191.342 euro, met BTW.
Maar in het OCMW-budget is sprake van 10 miljoen. Dit bedrag slaat op zowel de aankoop van de grond als de bouwkosten en de inrichting.

Directeur Goddaer had het in de krant nog over 6 miljoen subsidies.
We maken weer even ‘weister’ (ruimte) op onze onderzoekstafel en raadplegen het OCMW-meerjarenplan 2010-2013.
Op pag.3 lezen we wat volgt. ” De toegekende subsidie bedraagt in kapitaal 3.076.880 EUR. Het Ministerie betaalt met 20 jaarlijkse stortingen van 237.578 EUR of totaal 4.751.564 EUR.” (Er is een intrestvergoeding want het OCMW heeft een lening moeten aangaan.) Dat bedrag is wel degelijk opgenomen in het budget van 2009 (pag.15).
Maar op pag.7 is dan plots sprake van een subsidie van 6.351.564 euro. Dus toch.
??
Hoopt men daar misschien nog op?
Vreemd is dat onze onderzoeksjournalist Dieppe Throat op de website van VIPA bij de goedgekeurde projecten 2009-2010 geen spoor terugvindt van ons WZC De Weister. VIPA is het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden dat beslist over subsidiëringsdossiers van ziekenhuizen, rusthuizen en dergelijke.

P.S.
De oorspronkelijke raming van het project zat er ver naast. In juni 2007 dacht men aan een bedrag van 4,99 miljoen euro, zonder BTW. Het is 5,78 miljoen geworden, exclusief BTW. Hoe het OCMW dat samen met minister Jo Vandeurzen heeft klaargespeeld weten we niet: men betaalde gemiddeld slechts 7,5 procent BTW. Voor bepaalde werken werd slechts 6 procent betaald. Het gangbare tarief voor centra als De Weister is 12 procent.