Maar hoeveel verdienen onze Kortrijkse bestuurders? (2)

De bruto-jaarwedde van burgemeester en schepenen kennen we. Tenminste toch zoals bepaald in juli vorig jaar.
De Kortrijkse burgemeester: 92.440,84 euro. Onze schepenen: 69.330,63 euro.

Nu moeten we nog te weten komen welke (bezoldigde) mandaten de bestuurders bekleden. Daarvoor baseren we ons op de lijst van 2009 zoals verschenen in het Staatsblad. Maar er is wel een keer iemand die een mandaat vergeet.
De zitpenningen per vergadering voor de diverse Raden van Bestuur en de Directiecomités in 2009 kennen we, maar weer niet allemaal (Ethias? de Gemeentelijke Holding? Intermixt? GeFIN?)
Een overzicht.

Intercommunales:
Gaselwest:185,71 euro (directiecomités: 619,06. Bijv. schepen Leleu.)
Leiedal: 178 (maar wat verdient de voorzitter Filiep Santy?)
Psilon: 175
Imog:175
WIV (vliegveld):185,71
Figga: 185,71

Watermaatschappijen:
VMW: 250 (provinciaal en sectorieel 185,71)

Huisvestingsmaatschappijen:
Goedkope Woning:181
Elk zijn Huis:110
Zuidwest-Vlaamse: 150
De Leie (Wervik):142
Eigen Haard is Goud Waard: 74,02
Eigen Haard (Zwevegem): 150

Rechtspersonen:
SOK: 100
Parko: 171
Buda AGB: 100
Xpo: 50

Nu nog het aantal vergaderingen opzoeken. Die kennen we enkel voor het jaar 2008. Laat ons er maar van uitgaan dat dit aantal in 2009 ongeveer hetzelfde was.
En nu maar rekenen…
Wie wint het meest? Lybeer? De Bethune? Leleu?
Minister Stefaan De Clerck is voor 2009 buiten deze wedstrijd gehouden. Maar als burgemeester was hij toch wel de grootverdiener hoor, met – naar onze ruwe schatting – ietwat meer dan 92.000 euro.

Wordt vervolgd…