Maar hoeveel verdienen onze Kortrijkse bestuurders ? (1)

De papieren perse (die van de dode populieren) kon opvallend weinig aandacht besteden aan de cumulatie van mandaten bij onze leden van het College van Burgemeester en Schepenen. (Zie nog KW van 16 augustus.)
Waarnemend burgemeester Lieven Lybeer had er in 2009 (hoogstwaarschijnlijk nu nog) niet minder dan 34. Vierendertig. Via “Het Laatste Nieuws” liet hij weten dat hij een en ander zou “afbouwen”.
Maar wat geen enkele krant heeft verteld, dat is hoeveel van die mandaten nu eigenlijk bezoldigd zijn. En nog minder over welke bedragen het dan gaat. Schepen Guy Leleu is recordhouder inzake het aantal bezoldigde functies. Op zijn sokken. Van zijn 15 mandaten zijn er welgeteld 14 bezoldigd. Lieven Lybeer is voor 13 bestuursfuncties bezoldigd. Schepen en provincieraadslid Jean de Bethune liet zich voor 11 mandaten op 29 betalen.
Staat allemaal niet in onze Stadskrant. “Moeten we allemaal niet weten!” “Zo’n informatie bevordert de anti-politiek!”

Ja, wat verdienen onze bestuurders?
Geen idee !
Raadslid Maarten Seynaeve (VB) wou dat uit gezonde nieuwsgierigheid (het gaat immers om publiek geld) ook wel eens te weten komen. Vandaar dat hij in september van vorig jaar vroeg hoe het zat met de presentiegelden die schepenen ontvingen als bestuurder in diverse bestuursorganen in het jaar 2008. Daar kwam onverwacht vlug een antwoord op en het staat zelfs te lezen op de website van Stad Kortrijk. (Bulletin van Vragen en Antwoorden, december 2009.) U kunt daar dus zien hoeveel de zitpenningen bedragen (in 2009 dan) en hoeveel vergaderingen er in 2008 zijn geweest. Een lid van het directiecomité bij Gaselwest (bijvoorbeeld Leleu) krijgt per vergadering 619,06 euro. Het Bulletin geeft wel niet per naam aan hoeveel hij/zij verdiende, maar dat was niet echt gevraagd.

Seynaeve stelde evenwel in het antwoord een aantal “onvolledigheden” vast en vroeg in februari van dit jaar enige nadere toelichting. De lijst van “onvolledigheden” is ellenlang. Hij vond bijvoorbeeld geen presentiegelden terug voor de Gemeentelijke Holding (waar Stefaan De Clerck ooit deel uitmaakte van de Raad van Bestuur). Tevens klopten een aantal zaken niet. Zo bijvoorbeeld is geen sprake van GeFIN (een financieringsintercommunale) en Intermixt (energie) waar volgens het Staatsblad Leleu toch bestuurder van is. Enzovoort, enzovoort. Van een aantal bestuursorganen is trouwens niet helemaal gekend hoeveel vergaderingen er zijn geweest. Soms laat het antwoord van het stadsbestuur uitschijnen dat schepenen in bepaalde instellingen geen mandaat bekleden terwijl dat wel het geval is. Niettegenstaande herhaalde rappels (tot in juli van dit jaar) is vanwege het stadsbestuur tot op heden geen aanvullend antwoord gekomen op de opmerkingen (22!) van Maarten Seynaeve.

Het is dus praktisch onmogelijk om met grote nauwkeurigheid te berekenen hoeveel zitpenningen onze schepenen en burgemeester gedurende een heel jaar opstrijken. Trouwens, waren zij wel op alle vergaderingen aanwezig?
De bruto-jaarwedde van onze burgemeester bedraagt sinds juli 2009 92.440,84 euro. Die van een schepen alhier 69.330,63 euro. Die bedragen worden om de haverklap geïndexeerd.