Gesloopt klooster en rustoord toch nog bouwkundig erfgoed

UPDATE
Ook het huis van burgemeester Stefaan De Clerck (Damkaai 7) prijkt op de lijst.

De geactualiseerde inventaris van het bouwkundig erfgoed in Vlaamse gemeenten is gepubliceerd op 20 september laatstleden. De vorige lijst dateert van 14 september 2009. Op die vorige inventaris prijkten het Bijstand-klooster en het rustoord H.Hart in de Wijngaardstraat alreeds als zijnde gebouwen met erfwaarde. Manmanman. En nu dus weer. Die medewerkers van dat Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (met de administrateur-generaal Sonja Vanblaere op kop) verklaren we hierbij als zwakzinnig.

Zoals elkeen tot ver buiten onze stad intussen weet, is voor de komst van het megawinkelcentrum K-in-Kortrijk ongeveer heel “hartje Kortrijk” plat gegooid. De werken zijn al gestart in juni 2007. En nog altijd weet Sonja van het VIOE niet dat het klooster van O.L.Vrouw van Bijstand en het rustoord van de kaart zijn verdwenen.
De inventaris is voorafgegaan door enkele inleidende artikelen. Art. 4 luidt: “Gesloopte of vernietigde gebouwen die op het moment van de vaststelling zijn opgenomen, worden geacht niet te zijn vastgesteld”. Kan het nog kafkaiaanser?

De recente Kortrijkse lijst van bouwkundig erfgoed beslaat 92 bladzijden.
Het aantal gevallen is niet te tellen. We schatten het aantal toch zeker op zoiets van 2000. (Op de Grote Markt alleen al 22. In dat korte Kapittelstraatje 8.) Waarom geeft het VIOE het verschil niet aan met de lijst van vorig jaar? Waarom zijn de nieuwe “relicten” niet in vetjes aangeduid?

De eigenaars van de gebouwen krijgen geen persoonlijk bericht over het het feit dat hun eigendom is opgenomen in de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Kortrijkzanen, denk nu vooral niet dat u met uw bescheiden arbeiderswoning, of uw villa, uw sociale woning, uw appartementsgebouw, of uw rijtjeshuis niet in aanmerking komt voor de inventaris. Die makers van de erfgoedinventaris zijn een stelletje bij- en verziende gekken. Heb je een trapgeveltje, je bent gezien.
Zoek het maar eens op. http://inventaris.vioe.be
De lijst geeft de relicten op volgens de alfabetisch gerangschikte straatnamen. Men begint dus bij de Aalbeeksesteenweg. Maar curieus – en net als vorig jaar – toch eerst voorafgegaan door twee gevallen op ‘t Hoge.

We keken wel even op bij de villa genaamd PSZCZOTKOIN in de Graaf de Smet de Nayerlaan.
En bestaat erop de Grote Markt 1 nog wel een herberg “Poescaffee”?

P.S.
In de regionale kranten maakt men melding van een Waregemnaar die verontwaardigd is omdat zijn moeders boerderij in Otegem op de erfgoedlijst staat. (Overigens denkt hij dat de waarde van het goed daardoor zal dalen.) Daarbij wordt geopperd dat men de inventaris niet kan aanvechten via een gerechtelijke procedure. Ja? Kan men geen jurisdictioneel beroep instellen? Of een zogenaamd willig (oneigenlijk, minnelijk, gracieus, niet-georganiseerd) beroep?