Hoeveel manuren besteedt de politie bij thuismatchen van KVK?

Voor de play-off I van begin dit jaar hebben waarlijk al cijfers gevonden. Het gaat om vijf matchen van 28 maart tot 5 mei. Totaal aantal manuren: 1.190:45. Om hoeveel manschappen gaat dat dan? Vanwege de politiezone Vlas in totaal 144. Vanwege andere politiekorpsen (in het jargon:gehypothekeerde capaciteit): 35. Vanwege de federale politie, leden van de directie algemene reserve of DAR): 45. Totaal voor de vijf matchen: 224.
Het hoogste aantal ingezette leden het korps – onze vrienden van de politie – bij de play-offs zagen we bij de match tegen RSC Anderlecht (5 mei): 52, wat 273 manuren opleverde.

We kennen nu ook de cijfers voor het gehele seizoen 2009-2010. Aan de twintig wedstrijden (waarvan 15 vorig jaar) werden 5.301 manuren besteed door 983 manschappen. Daarvan 2.742 manuren door de PZ Vlas (51,7 %), 1.472 uren door andere korpsen (27,8 %), en 1.086 uren door de federale politie (20,5 %). Topmatch was alweer die tegen Anderlecht op 1 augustus 2009. 108 medewerkers ingezet wat resulteerde in 648 manuren. De match tegen KAA Gent van 29 augustus 2009 vroeg om 93 manschappen, met 558 manuren. De minst beveiligde match was die tegen Sporting Lokeren op 6 maart 2009. Slechts 15 man ingezet.

In het seizoen 2008-2009 bedroeg de totale inzet nog 7.659 manuren, alhoewel er slechts 17 thuiswedstrijden gespeeld werden.

Bijzondere prestaties

Hoeveel heeft dat gekost aan de belastingbetaler? Dat is een heel lastige vraag, en onze bronnen reppen er niet over. In elk geval hebben de betrokken agenten er een goed centje aan verdiend. Bijzondere prestaties openen het recht op een bijkomende toelage. Dat gaat dan om prestaties tijdens het weekend of feestdagen, prestaties tijdens de avond (19-22 uur) of nacht (22-06 uur). (Ik geloof dat weekend-uren hier dubbel worden verloond.)

We moeten wel een heel grove schatting maken.
Weten niet welke verschillende loonschalen van toepassing waren bij de inzet van de soorten politiemensen. Hoeveel agenten van politie? Inspecteurs? Officieren? We weten niet welk belangrijk deel is uitgegaan naar nacht- en/of weekend-uren.
Rest ons slechts te refereren naar de kosten van politie bij de opening van het winkelcentrum K. Dat ging om een totaal bedrag van 72.217 euro, te verdelen over 2.964 manuren. Dat maakt gemiddeld ongeveer 27 euro per manuur.
Vermenigvuldigd met het aantal manuren voor de thuismatchen van KVK levert dit 143.127 euro op aan loonkosten.
Ja, het is een povere redenering, ook al omdat we de kosten en schade van en aan materieel niet kennen. De medische kosten. De kosten voor vervoer en andere logistiek.
Eigenlijk zou een raadslid van de politieraad een keer de juiste gegevens kunnen opvragen bij Bart Coussement, de dossierbeheerder “voetbal”.

Ter info en puur ter info nog dit.
Voor bijzondere dienstprestaties tijdens het weekend werden in 2009 toelagen verstrekt ten belope van 64.555 euro. Tijdens de avond of nacht: 70.245 euro. Voor extra-prestaties: 10.522 euro. Voor bereikbaarheid en terugroepbaarheid: 32.368 euro. Dat is dan één tabel die we vinden in het jaarverslag van de politiezone. Maar er is nog een andere grafiek (pag. 70) getiteld: “evolutie van de toelagen voor bijzondere prestaties”. Weekendwerk: 1,1 miljoen. Nacht: 377.000 euro. Extra-prestaties: 224.813 euro. Bereikbaarheid: 32.368 euro.
We begrijpen er gewoon niets van.
HELP !