Wat mag die Budafabric kosten ?

We moeten toch eens dringend gaan kijken of er al werken aan de gang zijn bij het fabriekspand Desmet-Dejaegher. In de oorspronkelijke stadsbegroting stond daarvoor initieel 2.575.000 euro ingeschreven en men verwachtte voor 850.000 euro subsidies. En nog héél vroeger iets van 1 miljoen inbreng van Stad. Met de onlangs goedgekeurde budgetwijziging voor dit jaar ging het nog om 1.750.000 euro. En wat lezen we in de krant “Het Nieuwsblad” (22/10)? Het kostenplaatje voor het hele project zou kunnen 2,85 miljoen euro bedragen. Hieronder reiken we straks nog een ander cijfergegeven aan. Gewoon gewoon ter aanvulling bij wat je leest in de kwaliteitsperse, die van de dode bomen.

Hier op de redactie zijn de stemmen geteld.
Voor of tegen het artistiek-economisch project? Voor, maar mét voorbehoud.
Vooreerst wil onze kuisvrouw (doet de nacht bij Budascoop) binnen de kortste keren weten waar men naartoe wil. Zij heeft nu zijdelings vernomen dat er tegen april volgend jaar een groepje specialisten een blauwdruk zal maken over het geval en zou graag kunnen lobbyen bij de drie halftijdse werkkrachten die daar naar het schijnt al per 1 november mee bezig zijn.
Zowel onze gemeenteraadwatcher (GRW) als onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot beklagen er zich over dat er zich alweer van alles afspeelt buiten gemeenteraad. Ze doen dit in naam van de raadsleden, net omdat die verkozenen des volks het zelfs niet eens weten, van die blauwdruk en zo. De namen van makers. De financiering van die planmakers. Zij zouden zijn aangeduid door de intercommunale Leiedal, de hogeschool Howest en het autonoom gemeentebedrijf Buda. Er zou ook een samenwerkingsverband zijn opgericht tussen Howest, Leiedal en de organisatie Flanders in Shape. Onze senior-writer vindt het niet kunnen dat dit soort zaken zelfs niet worden genotuleerd in het schepencollege. Hij wil ook transparantie over alle kosten.

Er zal dus weer veel gebeuren buiten de stadsbegroting om. (Kortrijkzanen die heel dat Buda-eiland haten als de pest kunnen daardoor niet weten wat het allemaal kost.) Kenners noemen dit een geval van “debudgetteren”.
Het College deed op 13 oktober een subsidieaanvraag bij Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het aanvraagdossier moest binnen op 14 oktober !
Om welke bedragen gaat het nu?
Een te bewijzen kost van 2.435.955 euro. Die te bewijzen kost slaat op de materiële component. Dus niet op die blauwdruk waar men maanden zal aan werken. Wel omvat die component concreet de verbouwingskosten en bepaalde externe ondersteuning (architect, stabiliteit, technieken). Maar deze laatste bedragen worden afgetopt om binnen de gemaakte budgettaire afspraken te blijven. Afspraken? Welke? Met wie? Toch niet met de gemeenteraad?
Bij die te bewijzen kost van 2,4 miljoen is dan wel inbegrepen de erfpacht die men aan de nonnen heeft betaald.
Hoeveel zou de “ruwbouw” dus mogen kosten? Nog 660.000 euro aftrekken.

Stad verwacht nog cofinanciering van de provincie en het Vlaams Gewest. De toezeggingen daarvoor moeten alleszins bevestigd bij de goedkeuring van het project door EFRO.

P.S.
(1) Stad heeft al een keer een subsidie opgevraagd bij Europa, bij PACT. Dat heeft toen niet gepakt. Het ging toen om heel andere bedragen. Zie KW van 4 oktober 2008.
(2) Op 21 oktober ging er alhier in de Concertstudio een internationale creativiteitsconferentie door. Daar werd gebrainstormd over de Budafabric. Kan de schepen van cultuur daar nu een keer een verslag over uitbrengen in de gemeenteraad? “No more time to play” was de leuze van die conferentie.