Een historische sinterklaaszitting

Plaats van het gebeuren: de raadzaal in het oude historische stadhuis. Uur: 18u54′. Datum: 6 december. Gelukkig slechts vijf Kortrijkzanen (kiezers) in de publieke tribune. Negen leden van de meerderheidsfracties ontbreken (waarvan vier een geldig excuus hadden). Minister Quickie komt te laat binnen. Tone Sansen en Carl Decaluwé idem. Lieve Vanhoutte daagt weer eens niet op. Minister Stefaan zat nog in de sneeuw, in Praag.
En zo komt het dat de zitting met een klein half uur vertraging kon starten. Nog nooit gebeurd, zolang althans. Intussen zit iedereen wat schaapachtig naar mekaar te staren. Het is stil in de zaal. Er heerst een soort begrafenissfeer. Straks absentielijst tekenen als aanwezig, zitpenningen binnen.

Om 19u21′ moet er voor het eerst gestemd. Blijkt dat schepen Jean de Bethune weer eens spoorloos is, en Stefaan Bral is ook even buiten. Vergadering geschorst tot iedereen weer binnen is. Het Vlaams Belang is het spel beu, kan het niet meer aanzien en verlaat de zaal. In hun spoor ook Eric Flo, de onafhankelijke. Zag eerder al zijn ingediende vraag onontvankelijk verklaren. Die cadeaubonnen, dat is een zaak van het handelsdistrict, zo zegt de waarnemende burgemeester. (Het initiatief is wel al eens besproken in de gemeenteraad, maar Flo herinnert zich dat blijkbaar niet meer. En het is niet juist dat Stad er niets mee heeft te maken. Er was een stadstoelage van 10.000 euro voor het project.)

Er was al een incidentje, nog voor men aan de dagorde begon. Marc Lemaitre (SP.a) vond het niet kunnen dat de speciale portaalsite voor raadsleden (waar men met een wachtwoord de dossiers kan raadplegen, – maar hoeveel doen er dat? ) weer eens niet toegankelijk was. Het is geen kwaad opzet, stelt Borat.
Het ontslag van Nele Claus (VLD)? Zonder veel gemor aanvaard. Niemand vraagt wie haar zal opvolgen.

Als er om 19u26′ moet gestemd, is de telmachine weer eens van slag, en doet men de stemming over met handopsteking. Kan ook aan de raadsleden liggen, die niet weten op welk knopje te duwen. 29 raadsleden aanwezig, op 41. De secretaris moet even weg, en raadslid Elisabeth Van Damme (VLD) is beetje ironisch tot vervanger gebombardeerd. Gelukkig slechts voor nauwelijks één minuut, – zo kan zij weer verder zonder problemen zitten SMS-GSM’en. Het is haar lang leven, in de Raad. Ge moet echt eens komen kijken om haar bezig te zien.

Op vraag van Lemaitre loochent Franceska Verhenne dat er liquiditeitsproblemen zijn bij het OCMW. Misschien zijn er wat slordigheden geweest met facturen. Nu Stad de regierol zal krijgen over “werk en sociale economie” vraagt Philippe De Coene om een speciale zitting aan het onderwerp te wijden. Lieven Lybeer is daar niet bang voor, maar zou graag zien dat men de vragen op voorhand zou indienen. Lybeer is hier zowat de CEO van alles wat te maken heeft met sociale economie. Dat is zijn electoraat.

Waarover is er door geen enkel raadslid ook maar één bemerking gekomen? Het snorfietsproject voor werklozen. Het proeftuinproject met glasvezelnetwerk op Buda en Overleie. Het onteigeningsplan in de Zwevegemsestraat. Het feit dat de Heilige Pauluskerk in volle eigendom komt van Stad. Het budget en jaaractieplan van de vzw CK (schouwburg), Sportplus, Groeningeheem, de Warande, Toerisme Kortrijk. Dat gaat over een paar miljoenen.

Hier even zeggen hoe dat komt. Alle partijen hebben een vertegenwoordiger in die VZW’s. Een niet-raadslid. Gewone burgers. Maar die brengen nooit verslag uit aan hun fractieleider. Of ze zijn er niet, op de bestuursvergaderingen. Fractieleiders vragen er ook niet om.

Voorzitter Koen Byttebier (VLD) van de vzw “Feest in Kortrijk” onverwacht door Bert Herrewyn (SP.a) en De Coene hard aangepakt omdat zijn jaaractieplan slechts 10 regels beslaat. De FIK zal slechts twee “ankermomenten” organiseren: de Sinksenfeesten en Eindejaars (“Eiland van Licht”). Byttebier suggereert dat zijn vzw zal opgedoekt worden. De voorzitter van de Raad vindt eerst dat iedereen akkoord gaat met het punt, maar ziet zich dan toch verplicht om over te gaan tot de stemming. Acht tegenstemmen. Ook zelden gezien. Nooit, in verband met gemeentelijke vzw’s.

Diverse raadsleden krijgen een mandaat om in de Algemene Vergaderingen van onze intercommunales in onze plaats te gaan stemmen. Niemand vraagt om welk mandaat het gaat. Wat ze daar moet zeggen, goed- of afkeuren.

Het enige interessante debat ging over de plannen met de Venning. Maar daarover leest u alles op de weblog van Marc Lemaitre. Kortrijk wat links bekeken.

Kiezers !
Niet vergeten: volgende maandag groot debat over de stadsbegroting 2011 en die van het OCMW. Vroeger wijdde “Het Nieuwsblad” daar al van te voren een gehele pagina aan.
Ook de budgetwijziging 2010 van het OCMW staat op de agenda. Slechts enkele raadsleden kregen dat boek, om “besparingsredenen”. Dat kan dus niet. Anderzijds is het zo dat geen raadslid dat heeft gemerkt. JA, dat is zo…