Veel zitpenningen deze maand voor onze raadsleden

In deze maand december kunnen raadsleden vier keer ongeveer 185 euro (bruto) aan presentiegeld opstrijken, gewoon door tweemaal in een gemeenteraadzaal te gaan zitten – eventjes is genoeg ! – en nog tweemaal in een of ander lokaaltje waar een voorbereidende commissie plaatsgrijpt. (Zo’n commissie duurt hoogstens een half uur.)

Aanstaande maandag 6 december gaat er een “gewone” zitting door, maar het is wel een zware. Onze plaatselijke reporter is nu uitgerust met een tool waarmee hij straks het geluid kan opnemen van de zuchtende raadsleden, om 18 uur en 39 minuten. Dat is ongeveer het moment waarop bijna iedereen schijnbaar gezwind binnenstrompelt, handjes schudt, beetje druk doet van zie me hier eens, kusje hier en daar uitwisselt, en aan de deur hoorbaar verzucht: ” Het is te hopen dat het niet lang duurt.” (Ge moet er wel geweest zijn om het te geloven, beste lezer.)

52 agendapunten en alweer een warrige, toegevoegde vraag van onafhankelijk raadlid Eric Flo. Hij heeft problemen ontdekt rondom de fiscaliteit van de pas ingevoerde Kortrijkse cadeaubonnen. Zijn slotvraag luidt: “Is er iemand die alle vragen kan beantwoorden, en dit in detail?” Maar eerst heeft hij nog genoteerd: “Er zijn nog tal van vragen en antwoorden.”

Niettegenstaande het overmorgen – én een week later opnieuw – om een gewichtige gemeenteraad gaat, liet CD&V-fractieleider Pieter Soens op facebook intussen al weten dat hij heel dit weekend gaat kaarten in de “Noordstar” (Heule).
Een ander raadslid uit Heule neemt ontslag. Nele Claus, tweede VLD-verkozene des volks die het aftrapt. Zij heeft daar nu wel een goede reden voor, maar is ongetwijfeld achteraf bekeken dolgelukkig met deze wending in haar politieke leven. Had nooit verwacht wat de stiel van raadslid zoal kon inhouden toen zij een verkiesbare plaats kreeg aangeboden op de VLD-lijst. Dat flatteert. Zelden iemand meegemaakt die zich zo duidelijk steendood zat te vervelen in de Raad. Geen mens die zich herinnert of zij na haar eedaflegging in drie jaar tijd ooit nog iets heeft gezegd, zittende ter zitting. Nele wordt opgevolgd door Eline Brugman, de kersverse Kortrijkse VLD-voorzitter die komt overgewaaid van de OCMW-raad. Getwitterde stoelendans door minister Quickie, de ware voorzitter van ook de plaatselijke partij, baas van de fractie en lobbyist in nog veel meer cenakels rondom het Kortrijks schepencollege.

Theoretisch bekeken zou het een lange vergadering moeten worden, maandag.

Zo dient men een bespreking te wijden aan een serie van onze gemeentelijke VZW’s. Nog niet allemaal. De budgetten 2011 en jaaractieplannen van Feest in Kortrijk (FIK), Sportplus, Groeningeheem, speelplein Warande, Toerisme. Maar de ervaring leert dat misschien één of twee raadsleden daar even iets (een kleinigheid) over zeggen. Soms niet één.

Een document dat niet één raadslid leest is het verslag van het Overlegcomité Stad-OCMW. Het is trouwens weer onleesbaar, onbegrijpelijk voor wie de besproken dossiers niet kent. In dat verslag staat er ook iets over de OCMW-uitgaven voor “vreemdelingen”. (Men bedoelt “vluchtelingen”, maar in het OCMW-budget is ook dit begrip niet gedefinieerd.) In de periode 2008-2010 zijn die bijna verdrievoudigd. Het OCMW zou de stijgende werklast voor die dossiers willen opvangen door drie bijkomende maatschappelijke werkers en een administratief medewerker. (KW komt daar nog op terug.)

We gaan ook weer raadsleden afvaardigen naar de Algemene Vergaderingen van onze intercommunales. (Tip voor onze lezers: die vergaderingen zijn openbaar!) Gaselwest, Figga, Leiedal, WIV (vliegveld), Imog, Psilon. Die vertegenwoordigers – die meestal stomverbaasd zijn dat zij daartoe geacht worden bevoegd te zijn – krijgen dan een “mandaat”. Wat voor één? Dat weten zij niet. In elk geval één, om presentiegeld op te strijken?

Ha. Met SNORKO sluit Stad een nieuwe overeenkomst. Het werd tijd, na drie overigens verwachte positieve evaluaties. Voorzitter van SNORKO is Lieven Lybeer. Moet hij bij de bespreking dan de zaal verlaten? Maar wie kan dan met kennis van zaken het dossier toelichten? SNORKO koopt weer nieuwe snorfietsen bij, voor werkzoekenden die willen solliciteren. Maar dat staat niet in de toelichting van het dossier. Dossier is ook veel te ingewikkeld voor wat men wil zeggen: meer geld gevraagd.

Waar raadsleden wel even kunnen van opschrikken is dit. De gemeentelijke bijdrage van Stad aan het OCMW vermindert met 550.000 euro en verhoogt met 150.000 euro. Saldo: een vermindering met 400.000 euro. Kortrijkwatcher heeft dat hier al uitgelegd hoor. Even vlug nog ter info: het OCMW kampt tegenwoordig met zeer ernstige liquiditeitsproblemen.

Wat krijgen onze raadsleden maandag nog op hun bord?

Teveel om op te sommen. Glasvezelverbindingen, onteigeningen, nieuwe algemene politieverordening, wijzigingen aan het Stedenfonds, commerciële innovatie. Het feit dat Stad (dat zijn wij) de Pauluskerk in eigendom krijgt, zonder dat we weten wat ermee te doen. Wij (schepen Leleu) gaan tevens nog een zebrapad leggen dat er al ligt!

Het schepencollege heeft wel twee agendapunten vergeten zeker !

1.
Nog dit jaar zou op vraag van de korpschef – ook met een gunstig advies! – de gemeenteraad de plaatsing van meerdere camera’s in de binnenstad gunstig adviseren. Plus de aankoop van mobiele camera’s. Staat niet op de agenda. De korpschef heeft natuurlijk de meeste moeite om het nut van de al bestaande camera’s aan te tonen.
2.
Ook zou er in de Raad van deze maand een hernieuwde stemming gebeuren ter aanstelling van een expert voor het vliegveld Wevelgem. De vorige keer had de kandidaat vergeten een c.v. voor te leggen waarin hij aantoonde wel degelijk een deskundige te zijn voor de job. En nu? Zit de directie van het vliegveld nu voor maanden met een tekort aan deskundigen?

Op maandag 13 december weer gemeenteraadsdag.
Stadsbudget 2011. Twintig belastingsreglementen met tarieven. Ontelbare retributies. OCMW-budgetwijziging 2010, budget 2011 en meerjarenplan. De dotatie aan de politiezone VLAS.
Verdienen raadsleden hun zitpenningen of niet? Zeg het ze eens…Als ze aan het kaarten zijn.