Heffing op onbebouwde percelen is niet afgeschaft (1)

Die gazetten, ze schrijven toch maar wat.
Vandaag bloklettert ook “Het Kortrijks Handelsblad” dat men de “belasting” (het is een heffing) op onbebouwde percelen vanaf volgend jaar zal afgeschaffen. Zegt de schepen van Financiën dat? Alain Cnudde? Wel, zijn ambtenaar ziet het anders. De heffing wordt even ‘on hold’ gezet.

Maar eerst wat uitleg.
Onder impuls van toenmalig schepen Frans Destoop voerde men alhier in 2004 een reglement in tot heffing van een aanslagvoet op onbebouwde percelen. Dit met als doel om “slapende” of “bevroren” bouwgronden op de bouwmarkt te krijgen. Destoop dacht toen dat er zowat 800 eigenaars belastbaar waren, met 1.100 percelen.

De jaarlijkse heffing (een reglement vanaf 2005 tot en met het aanslagjaar 2009) zou 1 euro per m² bedragen. Minimum 250 euro. Vanaf het derde aanslagjaar verhogen de tarieven aanzienlijk. (Kan voor bepaalde eigenaars zéér hoog oplopen. 4.000 euro of meer, het kan.)
Er waren evenwel veel vrijstellingen voorzien, eind 2005 al voor eigenaars-buur van één enkel aanpalend perceel. In de gemeenteraad van september 2008 werd het reglement nog afgezwakt. Men wou mikken op de speculatieve belegger. Wie slecht één perceel onbebouwde grond bezat moest slechts een halve euro per m² betalen. En onder druk van de VLD verminderde de progressiviteit van de tarieven vanaf het vierde aanslagjaar (2008).

Heeft die heffing zijn doel bereikt? Kwamen er meer gronden op de markt?
Pff. Dit zijn de cijfers die we bezitten. Begin 2005 waren er 656 onbebouwde percelen geïnventariseerd, en daarvan kwamen er omwille van de vrijstellingen slechts 336 belastbaar. Raming van de opbrengst van de heffing toen: 353.000 euro. Of dat bedrag daadwerkelijk werd geïnd kunnen we uit ons gebrekkig archief niet meer achterhalen. (Deze krant KW startte toen pas.) In 2006 ging het om 612 percelen, waarvan 258 onderhevig aan de heffing. Mogelijke opbrengst: 263.000 euro. 25 procent gronden kwamen dus “in beweging”. Dat wil zeggen: werden bebouwd, vergund of verkocht of in verkaveling gebracht. Of gewoon weggeschonken aan de kinderen. In 2007 telde men 580 percelen, en 256 daarvan belastbaar (maar 159 eigenaars van één perceel). Mogelijke opbrengst onbekend. 23 procent van de gronden “in beweging”.

En nu moeten we een keer iets vertellen wat niet in de krant staat, en waar men schepen Alain Cnudde even kan aan herinneren.
We zochten de rekeningen op van 2009. Nul euro ontvangsten van de heffing geboekt! 2008: nul euro. 2007 nul euro ontvangen. En ieder jaar opnieuw begroot men de ontvangsten op 300.000 euro.
Leg dat maar eens uit, Alain. Volgende maandag in de gemeenteraad.
Het rare nu is dat er toch regelmatig bezwaarschriften worden ingediend. Alleszins nog begin dit jaar. Het schepencollege behandelt die overigens heel laat. Een half jaar na datum is niet uitzonderlijk. Als het tot een proces komt (raadsman van Stad is dan Kris Gheysen) hoor je er niets meer van.

(Wordt vervolgd.)