Steeds dezelfde vragenstellers

Al bijna 20 jaar kunnen raadsleden schriftelijk vragen om nadere informatie over een bepaalde gemeentelijke materie. Zij krijgen daar dan (soms zéér laattijdig) een antwoord op in het zogenaamde “Bulletin van Vraag en Antwoord”. Ook te lezen op de website van Stad. Vaak lezenswaardig en met hoge nieuwswaarde. De papieren pers schenkt er evenwel nauwelijks aandacht aan. (Kennen onze persjongens wel dat instrument?)

In jaargang 2009 (11 nummers) ging het bijvoorbeeld over Europese subsidies, toelagen aan De Lijn, presentiegelden, gebiedswerking, investeringen in het vliegveld EBKT.
De hevigste vragensteller in 2009 was Maarten Seynaeve van het Vlaams Belang. Veertien vragen. Tweede in de rij was Bart Caron (Groen) met tien vragen. Roel Deseyn (CD&V) liet zijn medewerker vier vragen stellen. Twee vragen kwamen van Marc Lemaitre (SP.a). Philippe De Coene, Vincent Van Quickenborne, Petra Demeyere, Johan Coulembier, Patrick Jolie stelden elk één vraag. Totaal aantal vragen: 35.

2010 nu.
Tien nummers. 29 vragen. Koploper was opnieuw Maarten Seynaeve met 13 vragen. Alweer gevolgd door Bart Caron met 9 vragen. Verder hadden we nog Roel Deseyn (4), Marc Lemaitre (1), Cathy Matthieu (1), Wilfried Depauw (1). Het ging bijvoorbeeld over het museumbeleid, mobiliteit, het handelsdistrict, city-marketing, stedenbanden, pastorieën, fietsdiefstallen.

Raadsleden gebruiken wel veel te weinig dat Bulletin om aan informatie te komen. Daar zijn er die geeneens weten dat het bestaat.
En ze breien er nooit een vervolg aan in de gemeenteraad. Kortrijkwatcher kan jammer genoeg geen schriftelijke vragen stellen aan dat Bulletin. We zouden er wekelijks minstens één indienen.