Oninvorderbare dossiers bij het OCMW

De sociale dienst van het OCMW kan in bepaalde gevallen de aan cliënten (dat is de gebruikelijke term) – verleende financiële steun terugvorderen. Uitgekeerd leefloon, dienstverlening zoals tussenkomsten voor medische uitgaven, verhuiskosten, de aankoop van een wasmachine, de kosten voor schoolgaande kinderen, enz.

In bepaalde gevallen zijn de dossiers zo dubieus dat een afbetalingsplan of een (gerechtelijke) invordering niet lukt.
Hierna per jaar een lijstje van definitief oninvorderbare bedragen.
2006: 162.996 euro.
2007: 107.933
2008: 74.567
2009: 81.322
2010: 115.712 euro.

Gelukkig is de OCMW-ontvanger vooruitziend.
In de rekening 2009 was al een waardevermindering op vorderingen geboekt voor een bedrag van 418.823 euro.