Een “visueel” verslag van een gemeenteraad

Maandag 14 maart laatstleden liet de geluidsinstallatie van de raadzaal het weerom afweten. Vandaar dat onze gemeenteraadwatcher zich ditmaal zal beperken tot een verslag van de zitting over wat hij met de ogen heeft gezien. Een enkele keer misschien over wat hij in de wandelgangen heeft gehoord.

Schepen Jean de Bethune is op tijd. Komt breed glimlachend binnen, wat altijd een goed teken is. Hij is in blakende vorm, eigenlijk al sinds een receptie van over de middag. (Noot van de redactie. Hij zwaait zelfs even schalks naar onze gemeenteraadwatcher en steekt bemoedigend een duim omhoog.) De burgemeester-voorzitter opent zijn mond, wat er kan op wijzen dat de vergadering is geopend. Raadslid Patrick Jolie (CD&V) deelt een tijdschriftje rond, getiteld “Tineke Pips”, en trekt zich voor de rest van de avond terug achter zijn laptop.
De eerste agendapunten vliegen voorbij. Geen tussenkomsten over het overleg OCMW-Stad, de fractietoelagen (het oneigenlijk gebruik ervan, de raadsleden hebben het niet graag over eigen gefoefel), de samenwerkingsovereenkomst met de Werkwinkel, het forum Lokale Werkgelegenheid.
Kwart voor zeven. Achtervolgd door twee toevallig aanwezige persfotografen stormt onafhankelijk raadslid Eric Flo opzichtig naar binnen, getooid met een palestijns hoofddoek. Niet de minste opschudding onder de raadsleden. De diagnose is duidelijk: prettig gestoord.

Puntje 12 is daar al en het is even schrikken. Voormalig VLD-schepen Marie-Claire VDB neemt voor haar doen nogal uitvoerig het woord. Geen schriftelijke kopij uitgedeeld, dus horen we achteraf pas waarover zij het als kenner van de immobiliënsector heeft gehad. De Werkwinkel zal in de Lekkerbeetstraat een pand huren voor niet minder dan 11.000 euro per maand. En Stad zal voor 300.000 euro aan werken investeren. Beetje overdreven zeker? Repliek van Lieven Lybeer, de CEO van onze sociale profitsector, niet verstaan maar de toon was zalvend.

De agendapunten vliegen voorbij. Niemand zegt iets over de toestand van de stadskas (40,7 miljoen euro beleggingen), de begroting van de Ontmoetingscentra (nog altijd opgemaakt door schepen Santy?), de contingenten van de gemeenschapswachten, de “Brede School”.
Al de tijd zitten de twee meiskes van de VLD-fractie (Eline en Elisabeth) roerloos als poppen mooi te wezen. Jolie tokkelt onverstoorbaar verder op zijn laptop. Gewezen parlementslid Roel Deseyn (CD&V) tekent met bedrukt gezicht troosteloze droedels. Stefaan De Clerck is continu onwennig in de weer met zijn iPad. Minister Q zit zodanig sterk voorover gebogen (kop naar beneden) dat het lijkt alsof hij slaapt. (Bij nader toezien steekt er een apparaatje tussen zijn benen dat hij moet in het oog houden. Is dit nu twitteren?)

Laatkomers krijgen nog de gelegenheid om de absentielijst te tekenen en strijken daarmee nog op het nippertje hun presentiegeld op. Schepen de Bethune liep dusdanig vaak heen en weer naar buiten dat hij de signataire pas kon tekenen om 19u27′, en toen was men al gekomen aan de door raadsleden bijgevoegde punten.

Was Marc Lemaitre (SP.a) daar niet geweest, dan was de Raad al gedaan om 19u12′. Kortrijk centrumstad.
Er ontspint zich een debat over de abominabele werking van de sociale huisvestingsmaatschappij “Goedkope Woning”. Dat duurt tot half negen! Voorzitter Koen Byttebier leest ter verdediging een ongewoon lange tekst voor. (Niet verspreid.) Jammer dat Stefaan De Clerck dit niet kon meemaken. Is met vrouwtje al lang tevoren (19u34′) spaghetti gaan eten. Minister Q leest een boek. Eric Flo heeft het wat te warm gekregen en zit er nu weer normaal bij.
Carl Decaluwé is weer zijn eigen bitsige kereltje zelf. (Ook in het Vlaams Parlement kan hij het niet nalaten om collega Philippe De Coene uit te schelden.) Tussen Bart Caron (Groen) en schepen Guy Leleu klikt het duidelijk ook niet. Het gaat er luid aan toe.

De zitting eindigt stipt om 21 uur.

In de wandelgangen nog te horen dat het stadsbestuur (schepen Santy) het niet meer aandurft om sociale woningen te onderwerpen aan een woningonderzoek uit vrees dat men een heel aantal daarvan “ongeschikt” zou moeten verklaren.

P.S.
De afzijdigheid en onverschilligheid waarmee titelvoerend burgemeester en minister Stefaan De Clerck de laatste tijd de zittingen bijwoont doet soms het vermoeden rijzen dat hij geen kandidaat meer zal zijn bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen…
Of gaat het gewoon om enige hybris???