Criminaliteitscijfers 2010 in de politiezone vallen nogal mee (1)

STRAKS IN UW KRANT.

Alhoewel de “criminaleitsbeeldanalyse” van 2010 al is besproken in de politieraad van maart zijn de cijfers op de website van de PZ VLAS nog altijd niet beschikbaar.
Kortrijkwatcher brengt u in primeur de uitkomst.

Geen paniek dus. Terwijl de roep om camera’s op openbaar domein vorig jaar weerklonk!
Het totaalbeeld van het aantal geregistreerde delicten in 2010 in de politiezone Kortrijk, Kuurne, Lendelede ziet er goed uit in vergelijking met 2009. We benaderen in veel gevallen opnieuw de cijfers van het “veilige” jaar 2008.

Voor de gehele zone daalde het aantal feiten van 8.325 naar 8.002 (- 4 %).
Voor Kortrijk zelf ging het van 7505 naar 7227 (- 4 %). Kuurne van 656 naar 662 (+ 1 %). Lendelede: van 164 naar 113 (- 31 %).
Het grootste aandeel van de feiten slaat op misdrijven tegen de eigendom: 4.838 (60 %), alhoewel ook hier een daling valt te constateren.

De criminaliteitsgraad geeft u een idee over het risico dat u loopt om slachtoffer te worden van een misdrijf.
Het is de verhouding (een breuk) tussen het totaal aantal feiten en het aantal inwoners. Dat onbenoemd getal is ook al gedaald. Van 7,5 naar 7,1.

Misdrijven tegen de eigendom zijn met 3 procent gedaald.
We gaan van 5.007 naar 4.838 feiten.

Diefstal en afpersing: 74 procent van het aantal feiten (- 4 %).
(Diefstallen met geweld: 135 tegenover 147.)
Bedrogsmisdrijven tegen eigendom (oplichting, flessentrekkerij, misbruik van vertrouwen): 3 procent (- 13 %).
Gewelddadige misdrijven tegen de eigendom (vandalisme: 22 procent) (-3 %)

Autodiefstallen
2008: 83
2009: 67
2010: 54
In 9 gevallen ging het om carjacking. Geen homejacking in 2010.

Fietsdiefstallen
Blijft een plaag, en niet iedereen neemt de moeite om aangifte te doen.
2008: 894
2009: 1090
2010: 1055
Er werden 492 fietsen teruggevonden en slechts 178 eigenaars zagen die terug (??).

Inbraken in woningen
2008: 345
2009: 395
2010: 280

Inbraken in bedrijven, handelszaken, instellingen
2008: 282
2009: 226
2010: 240

Diefstallen uit of aan auto
2008: 418
2009: 337
2010: 288

Winkeldiefstallen
Sprong voorwaarts ten opzichte van 2009, maar 2007 was ook niet mis.
2006: 271
2007: 355
2008: 322
2009: 327
2010: 373
De maanden augustus, november en december zijn het ergst.

(Wordt vervolgd.)