Snoepreisje ter voorbereiding van grote snoepreis

Traditioneel krijgen raadsleden aan het eind van een bestuursperiode telkens een uitstapje met etentje aangeboden. Op ons kosten. Pff… Moet kunnen. (We hebben ze nu eenmaal verkozen en we vonden dat ze de moeite waard waren, in ons opinie. Niet op terugkomen.)

Stad (dat zijn wij) wil de mandatarissen die wij hebben verkozen hiermee bedanken voor het vele werk en het vele goeds dat zij voor ons, Kortrijkzanen, al die tijd hebben verricht. Het nuttige van dat snoepreisje is dat de deelnemers in de late namiddag wat boven hun theewater geraken en hierdoor geneigd zijn om onderling uit te pakken met allerlei intieme confidenties. (Hoe de ene schepen de andere niet kan luchten. Hoe ze een keer hoorden van vechtpartij. Hoe onbekwaam iemand is.) Daar hebben ze dan later spijt van, zeker als ze herkozen worden.

Vorige keren ging het bijvoorbeeld naar Rijsel of Maastricht. Ditmaal gaat men het wel ver zoeken. Rond Pasen volgend jaar willen onze raadsleden Windsor&Maidenhead met een bezoek vereren. Die Royal Borough, ja. In het UK. Gelegen op zowat 40 km ten westen van Londen. Dat is één van onze zustersteden, minstens één keer per jaar en sinds vele jaren bezocht door schepen/burgemeester Lieven Lybeer en eega, ons aller burgermoeder Connie. (Voor 218 euro aan reiskosten alleen al.) Afstand? 364 km heen en 364 km terug via de tunnel Calais-Folkestone. Heen en terug is men minstens 10 uur onderweg. Zal men blijven uitslapen? Het wordt in elk geval een dure uitstap, ook al omdat er dit keer nog wat “stakeholders” mee mogen.

Prospectie

De stakeholders zijn waarschijnlijk dezelfde die nu (11 oktober) de tocht van de raadsleden gaan voorbereiden. Te weten: secretaris Geert Hillaert, kabinetschef Véronique Lambert, Dominique Viaene (verantwoordelijke voor onze jumelages) en Ruben Mayeur, coördinator van erfgoed. De chauffeur is Gino Legein.
Ginder in Windsor zullen onze verkenners een diner aanbieden aan de Mayor (nu Asghar Majeed, lid van de Conservative Partye, een kleurling) en een vijftal councillors en civil servants. Er tafelt ook iemand mee van de “War Gravers Commission” aldaar, want onze man van erfgoed wil iets regelen rondom de herdenking van World War I.

Een dienstnota onderschat me dunkt schromelijk de kosten van deze verkenningsreis.
Slechts 300 euro voor dat diner?
Slecht 100 euro voor de reis?

P.S.
Hierbij een memo voor onze ambtenaar van jumelages. Uw prospectie.
De afkorting van ‘councillor’ is niet Clln. maar wel Cllr. Clr en Cr mag ook.
Niet vragen aan de mayor hoe het gaat met zijn vrouw en doe haar zeker niet de groeten! Zij is dood. De rol van ‘mayoress’ wordt nu door zijn zuster (Naheed) gespeeld.