Is schepen Maddens het slachtoffer van een tsjevenstreek ? (2)

(Vorige vraag ging over de vraag wie Maddens heeft gesjareld?)

Raadslid en Vloamske volksvertegenwoordiger Carl Decaluw̩ (van ACW-strekking) is een rekel en tevens een brutale vlegel. Dat is hier op KW al meermaals met zoveel woorden bij hoog en bij laag beweerd en gesignaleerd. Een sjarelke, dat is het. Overigens is deze mare gewoon een nationaal publiek geheim. Als kleine jongen Рeven terzijde Рwas voornoemd ventje ook al niet echt te pruimen. Een ettertje, maar toen bestond dat woord nog niet.

Twee recente voorbeelden over hoe hij een pad in de korf legt van de VLD-coalitiepartner in het Kortrijkse schepencollege. Wel te verstaan: BUITEN DE GEMEENTERAAD. Het is zo’n onnoemlijk klein-klein-klein schurkje, onze Sjareltje. (Hij doet dat dus allemaal achterbaks, en niemand weet of hij daarbij nog meer achterbakse handlangers achter zich schaart, in zijn ACW-fractie of nog elders. Die tsjeven!)

РSchepen Wout Maddens (VLD) kende geen stedenbouwkundige vergunning toe voor de tweede fase van het Venningproject?? Ha! Wie gaat daartegen in beroep bij de Bestendige Deputatie? Sjarel Decaluw̩. (CD&V-ACW).
– Schepen Maddens vindt (ook) dat er geen milieueffectrapport nodig is voor de toekomstige werken op het vliegveld? Wie heeft daartegen bezwaar? Ha ! Den Sjarel.

En welke tsjevenstreek heeft Sjarel D. nu weer uitgericht in de gemeenteraad van vorige maandag?
Toen het afschaffen van de woonpremies ter stemming lag heeft meneer Sjarel gewoon NIET gestemd. Heel bewust, niet uit verstrooidheid. En hij sleurde met dit BURLESK gedrag zijn buren mee: ook Lieve Vanhoutte (jaja! die draaikont) en voormalig volksvertegenwoordiger Roel Deseyn (bijgenaamd: de geruisloze) stemden niet.

NIET stemmen, kan het waarlijk nog onnozeler?
Zonder enige motivering?

CD&V-fractieleider Pieter Soens zat erbij en keek ernaar. Zag hij het wel gebeuren?? Dat hij niet het minste gezag heeft over zijn troepen is al lang geweten. Net daarom gekozen tot fractieleider.

De grofgebekte Sjarel Decaluwé heeft volgens vele objectieve waarnemers bepaalde attitudeproblemen.
Hij liet pertinent na om ter zitting toe te lichten wat er hem bezielde bij dat stemgedrag. Maar aan “Het Laatste Nieuws” liet hij achteraf weten dat hij de afschaffing van het premiestelsel te abrupt vindt. Maar waarom zegt hij dat dan niet, staande de zitting? (Ook raar. Niemand van de raadsleden vroeg het hem.)

Sjarel Decaluwé is ook van het lafhartige soort. Jawel.
Bij de stemming over het opschorten van de woonpremies heeft raadslid Maarten Seynaeve (VB) een amendement ingediend waarbij hij voor de aanvragen van een premie een overgangsfase wou inlassen tot 30 maart 2012. Net wat Decaluwé dus toch wou? Maar Sjarel D. had daar niet de minste commentaar bij en heeft tegen die verlenging gestemd.
(Bij het afschaffen van de vroegere saneringspremies van schepen Frans Destoop was er wel een ruime overgangsperiode voorzien, en dat vond men toen algemeen een daad van behoorlijk bestuur.)

Er was nog een tweede amendement van raadslid Seynaeve.
In subsidiereglementen staat altijd te lezen dat de subsidies zullen toegekend voor zover er nog geld ter beschikking is gesteld volgens de voorziene kredieten. Soort geijkte uitdrukking waar niemand naar omkijkt. Wel, Seynaeve wou dit artikel schrappen. Een goede zaak, want op die manier krijgen alle aangenomen aanvragen van de laatste weken nog een kans. Alweer geen woord hierover te horen vanwege onze Sjarel. Maar hoe hij hierover heeft gestemd is nog wel een raadsel. Er is bij de stemming over het tweede amendement namelijk 1 stem niet uitgebracht. Niemand weet vooralsnog om wie het gaat.

Voorts weet kortrijkwatcher niet wat bij heel dat gedoe de rol is geweest van de bevoegde schepen voor wonen, Filip Santy, bijgenaamd de lachende raadselachtige sfynx, trouwens ook van ACW-strekking. (Andere bijnaam: ‘de duikboot’.)

P.S.
Bij de eindstemming over het afschaffen van het woonpremiestelsel waren er 13 tegenstemmen vanwege het VB en de Progressieve Fractie (SP.a en Groen).
De Progressieve Fractie kon het niet opbrengen om de amendementen van Seynaeve te steunen. Zelfs als het VB zou voorstellen om de zon te laten ondergaan in het westen, dan nog zou het gezondheidscordon andere partijen niet toelaten om daarmee in te stemmen.