Cambio streeft naar 300 autodelers

Het staat nog niet te lezen op de website van Cambio, maar de organisatie is van plan om – met de steun van De Lijn alweer – in diverse steden een promotiecampagne te voeren ter bevordering van het autodelen. En Stad Kortrijk doet in het kader van deze actie ook een duit in het zakje. Voor de verspreiding van een folder en zo heeft men 5.868 euro veil. En voor de vernieuwing van de panelen aan de standplaatsen nog 1.203 euro ! (Overigens nergens voor nodig: die panelen zien er nog goed uit.)

In Kortrijk bezet Cambio met zijn Polo’s twee parkeerpaatsen: op het Sint-Michielsplein en aan het station. De parkeerplaats aan de Sint-Michielskerk zal verhuizen naar de Graanmarkt. Wat de reden daarvoor is weten we niet.

Heeft het autodelen in Kortrijk succes? Weten we ook niet. Nochtans is er volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en Cambio (dateert al van 2007) een jaarlijkse infovergadering voorzien met rapportage en evaluatie van de werking. Cambio beweert nu dat er in Kortrijk 72 mensen gebruik maken van de dienst. (Maar wat is de frequentie?)
Het streefdoel voor het jaar 2018 is niet minder dan 300 gebruikers!

Dat cijfer 72 blijft merkwaardig stabiel. Het lijkt wel magisch.
Nog onder staatsecretaris Els van Weert Рdus lang geleden Рis er via Taxistop in een aantal steden een vooronderzoek geweest dat wou peilen naar de haalbaarheid van een project tot invoering van het autodelen. In Kortrijk kreeg men op dat onderzoek 164 respondenten (was dat de steekproef?), maar slechts 120 vulden de enqu̻te in. Op de vraag of men eraan dacht van eventueel klant te worden van Cambio kreeg men slechts 87 antwoorden. Moet lukken: 72 wisten het al heel zeker (=28) of dachten dan toch van wel (=44).
Eind 2009 vroeg raadslid Maarten Seynaeve (VB) aan schepen Guy Leleu of het autodelen alhier wel succesvol was. De schepen vond het geen onverdeeld succes. Het meest recente cijfer waarover hij beschikte leek eerder bescheiden. Je raadt het? 71 !