Waar staat de vzw Novarock eigenlijk voor?

Er is heelwat commotie rond het feit dat het muziekfestival Novarock nu nominatief en forfaitair jaarlijks van 35.000 euro stadssteun zal genieten. En voor dit jaar daar bovenop nog de tradionele subsidie van 4.500 euro krijgt om de huur van de Xpo te betalen. (Reglementair kan dit niet, twee subsidies tegelijk.) Andere festivals moeten het stellen met bijvoorbeeld 3.500 euro (Student Welcome) of 4.000 euro (Vlas Vegas) of 26.000 euro (De Kreun). Volgens de reporter van “Het Nieuwsblad” is al die heibel bij andere organisatoren gewoon te wijten aan een vlaag van jaloersheid. Welnu, om de grootteorde van de steun aan Novarock in te schatten wijzen we nog even naar enkele andere toelagen voor belangrijke evenementen: Tinekesfeesten (17.500 euro), Kortrijk Congé (20.000), zomercarnaval (32.500), Humorologie (12.000). Of zo u wil: de toelage voor het Vlasmuseum: 25.000 euro…

Om de ontstane commotie wat beter in te kaderen is het nuttig om na te gaan wat het onderliggende – onuitgesproken – doel is van het festival.
Waarom organiseert de vzw zo’n evenement? Wie zijn de organisatoren? Door wie worden ze zoal gesponsord?
Om dit te weten lezen we gewoon de oprichtingsakte van de vzw Novarock, zoals neergelegd ter griffie bij de Kamer van Koophandel op 19 juli 2005
. Zeer leerrijk is dat. Daar gaan we…

“De vzw stelt zich tot doel om de jongerenwerking binnen het ACW van Midden- en Zuid-West-Vlaanderen te behartigen.”
* En waarom dan wel? “En dit met het oog op een samenleving waarin iedereen solidair en gelijkwaardig kan genieten van de fundamentele politieke, sociale, economische en culturele rechten.”
* Wat streeft de vereniging nog altijd na? “De totale emancipatie van de werknemersbevolking.”
* Waaraan schenkt de vzw hierbij nog een heel bijzondere aandacht? “Met bijzonder aandacht voor de zwaksten en de meest achtergestelden in de samenleving.”
* Wat doet de vzw ondermeer om het omschreven doel te bereiken? Ondermeer a) inrichten van rockfestivals, rockwedstrijden voor nieuwe groepen; b) … geen b) te bespeuren…

In juni 2009 zijn er vier bestuursleden herbenoemd, te weten:
– Jenny Mestdagh, voorzitter ACW Midden en Zuid-West-Vlaanderen (Kortrijk)
– Michelline Vandenbroucke, ACW-verbondsecretaris ( Roeselare)
РFrancis Benoit, stafmedewerker ACW en schepen (Kuurne)- de bezieler en co̦rdinator van het festival!
– Marniz Vande Velde, boekhouder ACW (Roeselare).
(Sven De Meulenaere uit Roeselare viel uit de boot.)

De zetel van de vereniging is gelegen in “De Gilde”, Wijngaardstraat 48, Kortrijk.

Over de financies van de vzw weten we voorlopig niks. Dit zal veranderen als de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst Stad-Novarock heeft goedgekeurd. Dan moeten de boeken open…
Heel curieus is wel dat bij de oprichtingsakte een aantal financiële verbintenissen zijn opgenomen.
Bijvoorbeeld met vzw’s waar we nog nooit hebben van gehoord: vzw Staelemale (1.540 euro), vzw Delaveya (1.584 euro), vzw Draaischijf (292,25 euro), vzw Walvis (1.590 euro), enzovoort. Hoge (in euro) verbintenissen zijn: vzw Barbes (9.450 euro), Big Dynamic (7.858,95 (euro), bvba AES (5.354,25 euro), bvba Daan (7.319 euro), MTC (4.660 euro).

De website van Novarock vermeldt voor het festival van dit jaar niet minder dan 38 sponors.
Natuurlijk Stad Kortrijk, het ACW en het ACV, de CD&V, de CM, de provincie (5.000 euro). Maar ook de Kulak, Katho, Howest. En verder nog De Lijn, Dexia, Groep Intro, Winforlive, K in Kortrijk, Ibis Hotel. Er zijn ook een aantal gemeenten die gratis tickets weggeven.

Met het festival 2012 zou een budget van 250.000 euro zijn gemoeid.

P.S.
Het ondernemingsnummer van de vzw is 875.169.830. Kan er iemand de jaarrekeningen opsporen?