De besparingen in de politiezone VLAS (1)

Ziehier de juiste cijfers, en die kunnen afwijken van wat je in de gazetten leest.

Er zijn maatregelen genomen om de personeelskosten te drukken.

* Vier leden van het operationeel kader die dit jaar op rust gaan worden niet vervangen: – 168.811 euro.
* Beperking van de extra-prestaties (bijvoorbeeld toezicht wielerkoersen) door het aantal uren met 2.916 te verminderen: – 64.570 euro.
* Idem voor de weekendprestaties (bijv. voetbalwedstrijden) met 6.156 uren: – 99.107 euro.
* Idem voor de nachtprestaties met 5.549 uren: – 37.234 euro.

Een schijnbesparing is dat men in de begroting 2012 nog geen rekening heeft gehouden met een overschrijding van de spilindex in november. Als die loonsverhoging met 2 procent doorgaat moet er een begrotingswijziging komen voor een bedrag van 32.665 euro.

Niettegenstaande die bezuinigingen liggen de personeelsuitgaven dit jaar hoger dan vorig jaar. We gaan van 19,47 miljoen naar 20,16 miljoen euro.
Die verhoging is deels te wijten aan indexaanpasingen (+ 495.171 euro), de verhoging van de pensioenbijdrage (+167.005 euro).

Het aandeel van de personeelskosten in het budget is bijzonder groot: 83,3 procent.
De politiezone telt nu 261 leden in het operationeel kader (= 257,8 VTE). Dat is het minimum. Daarnaast zijn er nog 55 leden (51.25 VTE) van het administratief en logistiek kader.

In feite zijn er momenteel 12 vacante plaatsen. Om budgetaire redenen worden er slechts vier vacant verklaard.