Een wel heel bijzonder Bulletin van Vragen en Antwoorden

Dat is nog nooit gebeurd. Het Bulletin van mei (jaargang 21 – nummer 6) beslaat 31 pagina’s. En bevat bovendien heel interessante vragen en antwoorden. Met hoge nieuwswaarde.
Een vraag van raadslid Roel Deseyn (CD&V) over verkeersomleidingen aan de Doornikserijksweg krijgt een antwoord over drie bladzijden verspreid. Een andere vraag van hetzelfde raadslid over de site Emdeka in Bellegem is ook beantwoord op drie bladzijden.

Interessanter is een vraag van Maarten Seynaeve (VB) over de toepassing van bepaalde artikels uit de politieverordening. Een zeer gering aantal processen-verbaal ! Het raadslid vraagt ook hoe het zit met het plaatsen van schotelantennes. Stad Kortrijk heeft nog geen specifiek reglement hierover, maar het is op komst. We krijgen zelfs al de komende verordening te lezen. Op een vraag van nogmaals Seynaeve is een lijst opgesteld van de speelpleintjes in de stad. 65 ! En nog door een vraag van Seynaeve vernemen we hoeveel kleuters in de kleuterscholen thuis geen Nederlands horen. Een onvoorstelbaar hoog percentage in bepaalde scholen ! Tot 72 procent (Sint-Jozefinstituut) !

Via een vraag van Bart Caron (Groen) vernemen we hoe het zit met de inning van de belastingen voor het BID (het Handelsdistrict). Voor 2011 nog altijd geen cijfers beschikbaar ! En het stadsbestuur is helemaal niet gelukkig met de serie over de gemeentefinanciën in Het Laatste Nieuws.

Nog vragen van Maarten Seynaeve. (In totaal 13.) Er is een inventaris beschikbaar van 1.089 risicogronden. Weinig vorderingen in het beloofde horecaplan. Het project van de nieuwe bibliotheek (dat nog nergens staat) kostte alreeds 85.016 euro…Stad is niet bereid om specifieke motorparkeerplaatsen aan te leggen. Stad kan de vraag naar kinderopvang niet volgen.

Enzovoorts.
U kunt het Bulletin raadplegen op de website van Stad, rubriek ‘politiek’, subrubrlek ‘gemeenteraad’.
Papieren perse (die van de dode bomen) zou daar meer aandacht kunnen aan besteden. Je zou soms denken dat men het bestaan niet kent van dat Bulletin.