11-juliviering mag 50.000 euro kosten

Naar jaarlijkse traditie begint de viering van de Vlaamse Feestdag alhier al op de vooravond van 11 juli. Nog niet veel gehoord over het programma, terwijl voor de communicatie ervan nochtans 5.000 euro is uitgetrokken.
An De Moor (haar naam is verkeerd gespeld door de organisatoren) komt (opnieuw) spreken aan het Groeningemonument. Was hier al een keer in 2006. Zij is goed bekend bij Vlaamsche diehards uit de Orde van De Vlaamse Leeuw. Is voorzitter van ‘”Vlaanderen Feest” en de Beweging Vlaanderen-Europa. Was ooit adviseur van minister Bourgeois en is van den N-VA.

We worden met zijn allen verwacht op de Grote Markt vanaf 17u45. 0m 18u05 gaat de beiaard spelen en is er een choreografie van Pol Coussement. Witte ballonnen gaan in de lucht.
Om kwart na zes gaan we onder begeleiding van de Ca Va-fanfare naar de Maagd van Vlaanderen. (De fanfare kost 1.272 euro en de security 1.250 euro.) Na de speech van An De Moor (18u30) is er een bloemenhulde voor de Maagd, enig gezang en laten we wat witte duiven los. Om tien voor zeven al begeven we ons weer stoetsgewijs naar het Begijnhofpark. Speeches door de burgemeester en minister-president Kris Peeters. Er zijn muzikale intermezzo’s, er wordt gedanst en er is een receptie (3.000 euro voor Bockor) met stadsDJ Lotto (300 euro).
Rond twintig na acht worden we verwacht op de Grote Markt alwaar we zingen en luisteren naar Vlaamse hits gebracht door Café Flamand van Peter Van de Veire en Miguel Wiels. (10.587,50 euro plus 6.272,02 euro.)
Het einde is voorzien om tien uur.

De totale inbreng van Stad bedraagt 48.800,82 euro.
Andere onkosten zijn nog: stage hands (1.500 euro), podium (3.454,30 euro), heftruck (500 euro), tent backstage (300 euro), Rode Kruis (300 euro), catering artiesten in den Damier (800 euro), catering voor de opbouw- en afbraakwerkers in café Leffe (300 euro), huur materiaal (800 euro) en tafels (300 euro). Voor de ballonnen, de witte linten, de rozen, het koor trekt Stad maximaal 5.000 euro uit het budget Imago.

Op 11 juli zelf is er eigenlijk niets te doen. Er is in de namiddag een kinderdorp op het Schouwburgplein (7.865 euro).

Aanvankelijk was er een programma ineengebokst door de dienst Evenementen van Stad en de Schouwburg. Maar de querulanten van het Guldensporencomité gingen niet akkoord. Stefaan Vancraeynest en Véronique Lambert (tiens..) van datzelfde comité hebben dan maar in samenwerking met het kabinet van de burgemeester een alternatief programma bedacht.