Zwerfkatten (en honden) opnieuw aangepakt

Toen Philippe De Coene nog schepen van milieu was, voerde men in Kortrijk een heuse diervriendelijke politiek ten aanzien van zwerfkatten. Weliswaar een dure affaire, en dat is waarschijnlijk de reden waarom een contract met de vzw Zwerfdier sinds 2006 een stille dood is gestorven. De kosten liepen de spuigaten uit en waren moeilijk te controleren…

Er is nu toch een nieuw samenwerkingsprotocol opgemaakt voor “de opvang van loslopende, verlaten en gevaarlijke dieren”.

* Stad verbindt er zich toe om alle rondzwervende of verloren lopende honden en katten (en andere dieren, maar geen vee) die op het Kortrijkse grondgebied worden aangetroffen toe te vertrouwen aan het “Dierenasiel der Leiestreek“, gevestigd in de Avelgemsestraat 186 C te Zwevegem.
* Meldingen moeten gebeuren bij de politiezone VLAS.
* De kosten van de interventies zijn ten laste van Stad. Maar het Dierenasiel van Zwevegem kan de kosten verhalen op de eigenaar, zo men die vindt.
* Stad begroot de kosten op jaarbasis op 32.000 euro.
* Stad staat ook in voor het leveren van 4 vangkooien en 1 dwangkooi. (Ook een kostelijke zaak hoor!)

* Vaste kosten:
– per interventie: 38,60 euro (forfait)
– per hond: 12,76 euro
– per kat: 7,66 euro.
* Variabele kosten:
– verplaatsing: 0,46 euro per km
– opvang per dag (max. 15 dagen): hond 5,11 euro, kat 2,55 euro.

* Regeling voor zwerfkatten:
– test op kattenaids of leukemie: 25,75 euro
– sterilisatie kattin: 96,82 euro
– castratie kater: 48,41 euro
– eutanasie en wegbrengen kadaver: 46,35 euro
– forfait voor gemaakte kosten: 11,33 euro.

De tarieven zal men in 2013 (na een jaar werking) met 3 procent verhogen. Nu reeds beslist !
De vzw en de dierenartsen lopen vooruit op de inflatie…