Vandaag nieuwjaarsreceptie voor het stadspersoneel: met absentielijsten?

Het nieuwjaarsfeest voor het personeel gaat traditioneel door op de eerste vrijdag van het jaar. In voorgaande jaren sloten de diensten hun deuren om 12 uur en liep de receptie door tot 16 uur. Al in maart vorig jaar (ja!) heeft het schepencollege een aantal principes vastgelegd voor het feest van 4 januari van dit jaar. Men voorzag zoals andere jaren een budget van ca. 30.000 euro, waarvan 20.000 euro voor de catering (een walking diner) en 10.000 euro voor de inkleding van de zaal. Een opzienbarende maatregel die het schepencollege toen in het vooruitzicht stelde was dat de directie Personeel en Organisatie dit jaar 2013 zou overgaan tot het registreren van de aanwezigen. Het bijwonen van het nieuwjaarsfeest zou beschouwd worden als een verplichte dienstactiviteit voor personen die op de middag van het feest normaal aan het werk zijn. (Wie vandaag dan toch afwezig is moet een halve dag verlof nemen of overuren opnemen.)

In maart vorig jaar is geponeerd dat de manschappen van de Politie evenals de OCMW-medewerkers elk hun eigen nieuwjaarsreceptie zouden organiseren. Maar om dan toch wat te doen aan het bevorderen van de cohesie is toen beslist om voor de kaderleden van het stadsbestuur, de politie en het OCMW in februari een “netwerkreceptie te organiseren.

Tot de genodigden behoren ook de pompiers, het onderwijzend personeel, gepensioneerde stadsmedewerkers, ere-schepenen, raadsleden, medewerkers van de gemeentebedrijven SOK, Parko en Buda ; maar die moeten volgens hun aandeel bijdragen in de kosten.

In december vorig jaar heeft het schepencollege een aantal wijzigingen aangebracht aan het concept dat in maart was gepland.
* De stadsdiensten sluiten om 12u30.
* Het feest gaat zeker door in de Budafabriek en niet in de Xpo.
* Begin van de receptie om 15u30. Einde om 18u30.
* Geen warme maaltijd ! Wel borrelhapjes en drank.
* Voor de praktische organisatie, de aankleding van de zaal en de catering werden zes firma’s aangeschreven. De offerte ging naar Avanco Events voor een bedrag van 21.937 euro. Voor de borrelhapjes krijgt het OCMW nog 1.800 euro en de uitnodigingen kosten 1.000 euro. Totaalprijs: 24.737 euro.