Seel Seynhaeve is een toptalent ! (2)

Wat zou mevrouw Seel daar nu eigenlijk zelf wel van denken?
Dat de nieuwe burgemeester haar nu al expliciet ten aanschouwe van heel de wereld – op Tinternet – heeft bestempeld als een toptalent bij de stadsmedewerkers? Zij moet daar nu mee leren leven, alleszins in het stadhuis. Als zij die status wil behouden kan ze zich binnen de dienst communicatie en bij de opmaak van de Stadskrant geen enkele slonzigheid meer veroorloven. Eens toptalent, altijd toptalent.
En wat zouden de collega’s op de werkvloer wel denken van deze uiterst gunstige beoordeling? Zitten ze daar nu achter hun bureau en onder tafel te meesmuilen? Te ginnegappen: “zie, daar loopt ons toptalent”…En hoe loopt de concullega er nu bij, in het bijzonder de oorspronkelijke vernieuwer van de stadskrant? Aanziet hij zich nu als een sub-toptalent? Voelt hij zich nu miskend, of vernederd? (Pudeur belet ons om zijn naam hier op Tinternet te grabbel te gooien.)

Hoe delicaat is het niet, als een burgemeester zijn personeelsleden met een tweet publiekelijk evalueert.
Uiteraard durft er niemand binnen de ambtenarij op zo’n tweet reageren, en al zeker niet iemand die het niet eens is met het oordeel van de burgemeester. Ook een verwoed twitteraar als de schepen van personeel Koen Byttebier onthoudt zich wijselijk van enig commentaar.

I agree

Seel Seynhaeve verzorgt nu ad interim de communicatie van onze Stad. Ook dit gegeven heeft burgemeester Vincent Van Quickenborne in zijn tweet kond gedaan. Zij vervangt voorlopig de vroegere communicatie-ambtenaar Tom Delmotte. (Hij is het eind vorig jaar afgetrapt, toevallig of niet met de komst van de nieuwe coalitie.)
En zie eens hoe delicaat het twitteren over mensen kan zijn. Er is wel degelijk één iemand die heeft gereageerd op het feit dat Seel is uitgeroepen tot toptalent. Niet geheel kies, want hij stemt er als min of meer betrokkene mee in. “I agree,” schrijft hij op Twitter. “Keep up the good work.” En wie schrijft dat allemaal? Het gaat om niemand minder dan Tom Delmotte zelf, de voormalige chef communicatie!
Nog op Twitter reageert Seel deemoedig: “Kleine rechtzetting: team communicatie is keeping up the good work! Enkel ng n goeie stuurman aan boord krijgen.”
(We behouden in dit citaat de infantiele twitter-spelling.)

Als Seel zich geroepen voelt om Tom Delmotte (als “stuurman”) op te volgen zit de jury die daar eventueel moet over beslissen in moeilijke papieren. Eens toptalent, altijd toptalent toch? Hoe kan een jurylid nu (bij een bevordering bijvoorbeeld) de publieke evaluatie van de burgemeester én van de voormalige communicatie-ambtenaar gaan negeren?

Niemand van de redactie van kortrijkwatcher kent het ambtelijk statuut van Seel Seynhaeve.
Is zij een personeelslid op proef, met het oog op een statutaire benoeming? Dan krijgt zij tijdens die proeftijd alleszins functioneringsgesprekken, een tussentijdse en een eindevaluatie. De tweet van de burgemeester doorkruist dan op een ongehoorde en ongeoorloofde wijze die beoordelingen.
Is zij een “gewoon” personeelslid (vast of contractueel)? Dan is zij ook tijdens haar loopbaan onderwerp van evaluatie. Elk personeelslid krijgt hier een tweejaarlijkse beoordeling. Die wordt uitgevoerd door twee evaluatoren, en daar is de burgemeester niet bij. Seel wordt beoordeeld door haar directe chef (maar die “stuurman” is nu weg) en door de hiërarchische meerdere van die directe chef. De directeur staat in voor de bewaking van het (goede) verloop van het evaluatiesysteem. Welnu, hij zou best eens kunnen interveniëren bij de burgemeester. Zeggen: “Vincent, dat gaat niet hé vent. Tweets als die over Seel sluiten uit dat men nog iemand ongunstig kan beoordelen.”

Seel !
Volgens het (Kortrijkse) rechtspositiebesluit voor ambtenaren voert ook de geëvalueerde een zelfevaluatie uit.
Acht u zich een toptalent? Zeg het maar hoor.

P.S.
Volgende vrijdag zal de burgemeester dus weer twitteren over een personeelslid. Met naam en toenaam. Hij heeft dat al een paar keer gedaan. Maar dan louter als “volgtip” op Twitter, zonder expliciete beoordeling. Benieuwd wat het nu wordt. Zo’n term als ‘toptalent’ kan men niet iedere week en gedurende jaren hanteren.

TIPS VOOR SEEL, als communicatie-ambtenaar a.i.
– Die geluidsopname van de laatste gemeenteraad kan veel beter. Er ontbreken ook stukken.
– Waar blijft de agenda van het schepencollege van 18 februari?
– Op de website nog geen verslagen van de gemeenteraden van december 2012 en januari 2013.
– Ook geen Bulletin Vragen en Antwoorden van januari.
– Datum van speciale gemeenteraad in maart??