Minder jobstudenten aan Stad tijdens zomerverlof

In het kader van de gevoerde austeriteitspolitiek van de nieuwe tripartite zal het stadsbestuur deze zomer minder jobstudenten aanvaarden en tevens het aantal werkperiodes verminderen.
In het totaal kunnen er nu toch nog 88 jobstudenten aan het werk gezet, meestal voor een periode van twee weken. Voor de containerparken en de ophaling van huisvuil en bedrijfsafval alleen al worden er 48 jobstudenten ingeschakeld. Geen jobstudenten meer voor puur administratieve taken.

In de begroting is een bedrag van 97.700 euro ingeschreven maar door de bezuinigingen zal men slechts 83.980 euro nodig hebben.
Tegenover vorig jaar gaat het om een besparing van 14.719 euro.
De gemiddelde loonkost bedraagt per uur 11,09 euro en per week (38 uur) 421,59 euro.

P.S.
Minimumleeftijd: 18 jaar.