Kabinetten van VLD-burgemeester en schepenen tellen 10 medewerkers

* Bij de VLD-kabinetten werken tien mensen: 1 kabinetschef, 2 attachés, 2 deskundigen, 4 administratief medewerkers en 1 chauffeur. Ze zijn niet allemaal voltijds bezig. Aantal voltijdse equivalenten (VTE): 7,6.
* Indertijd liet schepen Philippe De Coene via een persbericht weten dat hij met zijn twee andere SP.A-schepenen genoeg had aan drie medewerkers. Nu blijkt dat het om vier personen gaat: 1 attaché, 2 deskundigen, 1 administratief medewerker. Omgezet in VTE: 3,5.
* Bij de drie N-VA-schepen werken 5 mensen: 3 deskundigen en 2 medewerkers. In VTE omgezet: 3,5.

Totaal aantal personen in de kabinetten aan het werk: 19.
Er zijn 11 medewerkers extern aangetrokken en 8 gedetacheerd vanuit de stadsadministratie.

De personeelsformatie (die eigenlijk nog moet goedgekeurd) voorziet evenwel vier kabinetsattachés. Vindt de N-VA geen geschikte kandidaat?
In het totaal mogen de kabinetten 14,5 VTE tewerkstellen. Momenteel is er 0,1 VTE in overtal.

De jaarlijkse loonkost wordt geraamd op 921.496 euro.
In het vorige bestuur voorzag de formatie kabinetsmedewerkers 16 VTE en bedroeg de loonkost 28.755 euro meer.
Bepaalde (voltijdse) kabinetsmedewerkers krijgen geloof ik nog een soort jaarlijkse kabinetstoelage omdat hun overuren niet betaald worden. Een vergoeding van ca. 5.000 euro? (Onze KW-onderzoeksjournalist Dieppe Throot is niet zeker en weet ook niet of die toelage nog geldt onder het nieuwe bewind van de tripartite.)

Bron

Het antwoord op een schriftelijke vraag van raadslid Astrid Destoop (CD&V) van 13 mei.

P.S.
Eigenaardig.
De cijfers omtrent de (bruto)loonkost die kortrijkwatcher in de begrotingsdocumenten terugvindt zijn gans anders.
Voor 2012: 844.196 euro.
En voor 2013 plots: 2.031.592 euro. Hier klopt iets niet.