www.cumuleo.be: lijst van mandaten, ambten en beroepen

De mandatenlijsten 2012 zijn nu gepubliceerd. Raadplaag hiervoor best bovenvermelde website. Heel informatief want met allerhande rangschikkingen. Plus een overzicht van de jaren 2004 tot en met 2012.

Voor Kortrijk hebben raadslid Stefaan Bral (CD&V) en gewezen raadslid Tone Sansen (CD&V) vergeten een mandatenlijst in te dienen bij het Rekenhof.
Wie cumuleerde vorig jaar het meest? (We gaan tot 10.)
Nog altijd Lieven Lybeer alhoewel het aantal is gekrompen van 30 naar 24 (11 betaald). Zijn recordjaren waren 2009 (34, 13 betaald) en 2008 (34, 11 betaald).
Verder gevolgd door CD&V’ers:
– Jean de Bethune: 23 (9 betaald). Recordjaar: 2008 met 30 mandaten (11 betaald)
– Patrick Jolie: 20 (5 betaald). Record in 2011: 22 (5 maar waarschijnlijk 7 betaald)
– Franceska Verhenne: 15 (3 betaald).
РCarl Decaluw̩: 14 (8 betaald)
– Johan Coulembier: 13 (7 betaald)
– Filiep Santy: 13 (4 betaald)
– Guy Leleu: 12 (maar wel 11 betaald). Recordjaren 2006 tot 2009: 15 (14 betaald).
– Stefaan De Clerck: 11 (2 betaald)
– Roel Deseyn: 11 (6 betaald)
– Christine Depuydt: 10 (2 betaald)
– Pieter Soens: 10 (6 betaald).

In de vorige bestuursperiode kenden we een coalitie CD&V-VLD.
Vandaar dat we in de lijsten van vorig jaar liberalen tegenkomen:
– Wout Maddens: 8 (3 betaald). In 2008 had hij 10 mandaten (3 betaald)
– Vincent Van Quickenborne: 8 (3 betaald).

Maar omdat zij bepaalde mandaten uitoefenden (bijv. parlementslid) waren bepaalde raadsleden uit de oppositie ook aangifteplichtig:
– Eddy Van Lancker (SP.A): 13 (10 betaald)
– Bart Caron (Groen): 11 (4 betaald)
– Bert Herrewyn (SP.A): 10 (4 betaald)
– Philippe De Coene: 8 (3 betaald).