Wat is de nieuwe bewindsploeg zoal van plan, dit jaar dan? (1)

In de reguliere media konden we vorige weken op alle mogelijke manieren lezen of horen wat voor investeringen de nieuwe tripartite van plan is te doen gedurende de gehele bestuursperiode, maar nooit is echt precies aangeduid wat er tijdens dit lopende jaar staat te gebeuren.

(Let daar toch even op zeg. Allemaal.)

Ter info.
Hierna een lijstje van de meest opvallende en/of de duurste begrote investeringen in 2014.
Een aantal plannen bestaan al van duizend jaar geleden, maar schrijven zich in bij de plannen van de nieuwe coalitie. Niet op letten. De pluimen op de hoed komen er wel.

Eerst het bedrag wat dit jaar mogelijk kan gespendeerd en daarna tussen haakjes het totale voorziene bedrag over de jaren heen. Indien dat totale bedrag- verbinteniskrediet genaamd – (idem) is in dit jaar, mogen we veronderstellen dat de werken of leveringen of diensten nog dit jaar zullen gebeuren. Dat moeten we dan later goed in de gaten houden, samen met de weerloze pers.

Bouwwerken jeugdlokaal Bissegem: 550.000 (idem)
Nieuwbouwwerken fuifzaal: 125.195 (2.500.000)
Verbouwingen muziekcentrum: 99.730 (2.000.000)
Studiekost nieuw zwembad: 100.000 (Stadsaandeel 457.000)
Academie (wat?): 200.000 (675.000)
Aanleg landschapskamer Marionetten: 250.000 (1.250.000)
Aanleg volkstuinen: 80.000 (200.000)
Omgevingsaanleg OC Bissegem: 150.000 (300.000)
Herinrichting schoolomgeving Pottelberg en Burgemeester F. de Bethunelaan – wegeniswerken: 150.000 (900.000)
Wegeniswerken Overleiestraat: 300.000 (400.000)
Plaatsing deelfietsen: 300.000 (idem)
Ereloon stationsomgeving: 300.000 (500.000)
Vernieuwen brug Heulebeek in Zeger Van Heulestraat: 600.000 (idem)
Kampeerautoterrein: 44.000 (idem)
Heraanleg Houtmarkt en Langebrugstraat: 85.000 (168.000)
Sanering en herinrichting Walle: 275.000 (605.000) plus voor rioleringen 300.000 (500.000)
Inrichten loket voor ondernemers in het ondernemingscentrum: 100.000 (idem)
Onteigeningen project Zwevegemsestraat: 650.000 (idem)
Groenaanleg project Zwevegemsestraat: 100.000 (315.000)
Onderhoudsportefeuille leefmilieu: 400.000 (2.400.000)
Allerhande studies in verband met openbaar domein, RUP’s, percelenkaart, MER: 360.000 (1.685.000)

Het totale begrote investeringskrediet voor dit jaar bedraagt 25,3 miljoen euro.
Onderverdeeld volgens de beleidsdomeinen:
– bedrijfsvoering: 9,7 miljoen
– mens: 1,6 miljoen
– ruimte: 14,0 miljoen.
Pas in mei van volgend jaar zullen we weten wat daarvan is gerealiseerd.