Museumbeleid wordt een vrouwenkwestie: het glazen plafond is doorbroken

Er is een nieuw organogram gemaakt met betrekking tot de leidinggevende ambtenaren inzake ons Kortrijkse museum- en erfgoedbeleid. Op een totaal van 18 hogere stadsmedewerkers in de sector tellen we slechts twee mannen.

– Lies Buyse (voorheen conservator van het Vlasmuseum) wordt straks de overkoepelend teamcoach voor het globale (nieuwe) museumbeleid.
– Enkel het nieuwe stadsmuseum (dat in “1302” komt) zal geleid worden door mannen: Bernard Pauwels als conservator en Kris Vlaeminck als wetenschappelijk medewerker.
– De komende kunstenhal krijgt als curator Isabelle De Jaegere (zij blijft nog even de baas in het Broelmuseum dat volgend jaar wordt gesloten).
– Conservator van het nieuwe Vlasmuseum in de Noordstraat wordt Sylvie De Coster. Wetenschappelijk medewerker: Greet Verschatse.
– Tentoonstellingen jong talent en verenigingen blijft in handen van curator Catherine Baelde.

Nu de personeelsleden van de backoffice.

Stafdienst:
– Ann-Sofie Mariën (stafwerker – kernadministratie)
– Marleen Geldhof (stafwerker – boekhouding)
– Linda Roosens (stafwerker – exploitatie)
– Veerle Vandendriessche (exploitatieverantwoordelijke ad interim)

Cel behoud en beheer:
– Bie Roelandt (collectiewerker – schilderijen en verhuis)
– Griet Houtman (collectiewerker – objecten ne depotbeheer)
– Mariëlle Deléhouzée (collectiewerker – textiel en collectiehandeling)
– Veerle Van den Abeele (collectiewerker – documentair erfgoed, databanken en recht)

Cel marketing:
– Mana Troch (publiekswerker)
– Marleen Adins (publiekswerker)
РLucr̬ce Falepin (publiekswerker)

Ja.
In de zachte sector maken vrouwen een kans.