De reserves verdwijnen “als rook voor de zon”…

Wij zeggen dat niet hoor !
Wij zeggen het niet, dat de reserves als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Het is onze schepen van Financiën Catherine Waelkens die dat schrijft, over die rook die als sneeuw voor de zon verdwijnt. Staat te lezen in de “Financiële verslaggeving in de rand van de begrotingstekening 2013”, op pag. 38.

Zij schrijft: “Om de stijging van de schuld het hoofd te bieden werden in het verleden reserves aangelegd, zowel om nieuwe toekomstige investeringen rechtstreeks te financieren, als de stijging van de aflossingen en intresten van bestaande leningen op te vangen.”

En als gevolg van haar spreekwoordelijke politieke onschuld somt de schepen zelfs op hoeveel reserves de huidige tripartite heeft geërfd van het vorige bestuur (burgemeester Stefaan De Clerck en schepen van Financiën Alain Cnudde, beiden CD&V).
– In 2012 bestond het gewoon reservefonds nog uit 13,0 miljoen euro en het buitengewoon reservefonds uit 13,9 miljoen euro. Samen 26,9 miljoen.
– Eind vorig jaar stak er in het gewoon reservefonds nog 7,2 miljoen en is het buitengewoon reservefonds (dat dient voor investeringen) geslonken tot 473.000 euro.
– In het eerste jaar van het nieuwe bestuur zijn de reserves gedaald met niet minder dan 19,2 miljoen. En de grote investeringen (gepland door de vorige coalitie!) moeten nog komen: Kortrijk-Weide (fuifzaal, zwembad), de stationsomgeving, het nieuwe politiegebouw, de verlaging van de Leieboorden.

Catherine wijst nog op andere meevallers die de vorige coalitie CD&V-VLD heeft nagelaten: een positief gecumuleerd resultaat van de gewone dienst (6,9 miljoen), van de buitengewone dienst (9,2 miljoen) en het zilverfonds (8,7 miljoen).
Dat Zilverfonds dient om de stijgende pensioenlasten op te vangen. Daar mag niet aan geraakt worden.
Maar vanaf 2014 – zo zegt de schepen van Financiën – moeten al die opgesomde andere middelen bij voorrang worden ingezet ter financiering van het algemeen thesaurietekort, “vooraleer het aangaan van nieuwe leningen mag in overweging genomen worden”.

Weet u hoeveel het geraamde algemeen thesaurietekort voor dit jaar bedraagt? Min 22,2 miljoen.
En de uitstaande financiële schuld wordt geraamd op 151,4 miljoen. In 2015 loopt die op tot 170,3 miljoen.
Dit jaar zullen we relatief weinig lenen: 9,5 miljoen. Maar in 2015 nemen we voor 34 miljoen nieuwe leningen op.