Een asverstrooiing met kosten voor Stad

Op maandag 15 september overleed Bernardo Secchi in Milaan. De architect en urbanist heeft al sinds 1990 nogal wat grootse projecten in onze stad begeleid of beïnvloed. Tot onlangs nog? We vernoemen Buda-kunsteneiland, de Grote Markt, het Schouwburgplein, de nieuwe begraafplaats bij het crematorium (niet het gebouw zelf).
Hij heeft de wens geuit dat zijn as zou worden uitgestrooid op zijn begraafplaats op Hoog Kortrijk.
De plechtigheid vond plaats op zondag 28 september om 14 uur (en kreeg wonderlijk weinig aandacht in de pers).

Aangezien Secchi ereburger is van de Stad ging het bestuur ermee akkoord om sommige kosten op zich te nemen:
– Retributie voor de asuitstrooing: 75 euro
– Raming lunch (in Nata): 600 euro
– Raming kosten begrafenis: 1.632 euro (gedenkplaat en gravure, bloemen, foto, sierurne, celliste, begrafenisondernemer)
– Raming kosten concessie voor 30 jaar: 637,50 euro.

Een schoon gebaar, maar het blijft wel een precedent.
Wat als andere ereburgers de wens te kennen geven om ook begraven te worden op een Kortrijks kerkhof?
Hugo Vandamme bijvoorbeeld? Chris Lomme? Johan Leman? Luc Huyse? Mia Doornaert? Luc Glorieux?

P.S.
Op de gemeenteraad van aanstaande 13 oktober dienen de raadsleden Stefaan De Clerck (CD&V) en Arne Vandendriesche (VLD) een voorstel in om een straat of plein of park te vernoemen naar Secchi.