De cultuurraad versus de cultuurpausen in de zaak Pé Vermeersch van ‘Radical Hearts’

Het is blijkbaar tot een incident gekomen tussen onze plaatselijke Cultuurraad (afdeling  ‘Verenigingsplatform’) en wat die Raad zelf aanmerkt als zijnde de “de gevestigde Kortrijkse kunstensector”, met name het Buda-kunstencentrum en de Schouwburg.

De cultuurraad adviseerde  een positief advies bij een projectsubsidieaanvraag van de vzw ‘Radical Heart’s, – waarover straks meer. Daarbij vindt de Cultuurraad het bovendien nodig en zeker jammer om op te merken dat voornoemde semi-professionele kunstorganisatie van Pé Vermeersch op niet méér ondersteuning kan rekenen vanuit  – ja dus  – ‘de gevestigde kunstensector’, bijvoorbeeld om een voorstelling van de groep in Kortrijk mogelijk te maken.  Meer zelfs: “ uit contact met Buda KC bleek dat deze organisatie aldaar niet ondersteund wordt omwille van een gebrek aan kwaliteit.”

Die zit.

Nochtans –  zo oppert het Verenigingsplatform – staat het project van ‘Radical Hearts’ wél geprogrammeerd in het cc De Ververij in Ronse en in De Spil in Roeselare. En het Platform voegt er nog aan toe dat de kleine vzw ‘Radical Heart’ inspanningen doet om zo laagdrempelig mogelijk te werken: lage toegangsprijzen, goeie promotie,… Tegelijk slaagt ze er toch in om een goed artistiek project af te leveren waarin diverse disciplines vermengd worden.

Over ‘Radical Hearts’

De vereniging is sedert 2007 in Kortrijk actief en heeft een werkplek met dansstudio uitgebouwd in een groot pand vlakbij het oud gerechtsgebouw (Koning Leopoldstraat 12). Daar gingen in het verleden al heel wat voorstellingen door waarin – zo zegt men dat – “de grenzen worden afgetast tussen beeldend werk, dans, lichaam, op de interessante snede van de interculturaliteit”.

De spil van de organisatie is ongetwijfeld Petra Sandra Vermeersch aka Pé. Zij is méér dan een dubbeltalent want staat bekend als filosofe, zangeres, danseres, choreografe en beeldend kunstenaar.

Sedert 2010 is de vzw ‘Radical Hearts’ door Stad erkend als semi-professionele kunstorganisatie en krijgt aldus als het ware ipso facto een jaarlijkse subsidie van 1.600 euro. Ook als er weinig of niets gecreëerd wordt, – zoals vorig jaar. Daarenboven kreeg de vzw al sedert 2007 reeds vijfmaal een subsidie voor een bijzonder en vernieuwend project.  o ook dit jaar dus, 1.500 euro voor de creatie van een solowerk van Pé Vermeersch getiteld “Time to with.draw?”

Over “Time to with. Draw?”

In deze performance verbindt de kunstenares haar tekentalent met dans en zang. “De choreografie wordt opgevat als een virtuele caligrafie vol onverwachte wendingen. Een spoor van lijnen  die ook visueel zichtbaar worden gemaakt in een videowerk met tekeningen”.  De performance is in Kortrijk gemaakt met de hulp van een internationaal team vanuit Parijs, Den Haag, Turnhout en Brussel.  De uitgaven zijn geraamd op 16.350 euro.

De voorstelling wordt vooralsnog dus niet getoond in Kortrijk. De eigen werkplaats  van ‘Radical Hearts’ is  daarvoor te klein en zoals supra al verteld hebben Buda KC noch de Schouwburg het werk dit jaar geprogrammeerd.

De première gaat door in cc De Ververij (Ronse) op 21 november. Standaardprijs 10 euro. In de Spil (Roeselare) vraagt men 16 euro voor de voorstelling op 26 november. Op de websites van deze centra kunt u meer lezen over het evenement.