Dossier optimalisatie en gedeeltelijke uitbesteding poetsactiviteiten bij stad niet ter inzage

Men moet dat nu maar eens uitleggen.
Het stadsbestuur (directie bedrijfsvoering) heeft een zgn. ombuigingsdossier opgemaakt inzake de poetsploegen die aan het werk zijn, enerzijds voor Stad zelf en anderzijds voor Sport, schouwburg, evenementen en verenigingen.

De poetsploeg van Stad bestaat momenteel uit 26 Voltijdse Equivalenten. Men wil daar 2 VTE schrappen. En op termijn de poetsactiviteiten in het stadhuis en in depot 102 uitbesteden.

En we mogen daar niet over schrijven !
Het collegebesluit daaromtrent is niet ter inzage !
Leg dat maar eens uit.

De vakbonden weten er toch wel van, of niet?
En mogen de raadsleden daar dan geen vragen over stellen?

P.S.
Het schepencollege van de nieuwe coalitie zegt zeer vaak dat een besluit niet ter inzage is. De reden ontgaat ons ook heel vaak.