De werken aan de Houtmarkt en omgeving zijn gegund, maar de gunning wordt betwist

In september vorig jaar besliste het schepencollege om de werken aan de Houtmarkt (een ondergrondse parking en bovenaanleg) en omgeving (Lange Brugstraat) te gunnen via een algemene offerteaanvraag.
Hierbij wint niet noodzakelijk de inschrijver met de laagste prijs, maar wel de “voordeligste” prijsbieder. Dat wil zeggen: de firma die het best voldoet aan de gestelde gunningscriteria (timing, waarborgen, materialen, prijzen,…).

Winnaar is de THV Artes-Depret NV uit Zeebrugge.
Prijs: 7.339.841 euro, inclusief BTW. Het stadsaandeel voor wegenis en riolering bedraagt 2.163.445 euro. Het aandeel van het AGB Parko voor de ondergrondse parking (en van het RVT Sint-Vincentius?) kennen we niet.
Wel weten we dat het studiebureau Okra-SBE-Zwart&Jansma vorig jaar de kostprijs voor de werken raamde op 6.590.093 euro, excl. BTW.
Aandeel Stad: 2.070.606 euro. Parko: 4.519.486 euro. Alles exclusief BTW.

Het schepencollege is heel karig met informatie over de inschrijvers. We weten niet eens hoeveel offertes er zijn binnengelopen en de toegekende punten aan de winnaar zijn zelfs niet openbaar gemaakt. Dat alles is zéér abnormaal.
Intussen is bekend geraakt dat er twee aanemers een vordering hebben ingesteld bij de Raad van State. Het gaat om de NV Persyn uit Zwevegem en de NV Aannemersbedrijf CFE uit Brussel. Ook hierover is het College (schepen Axel Weydts) zeer karig met informatie. Het zou gaan om een (klassieke) betwisting inzake de keuze van materialen door het winnende bedrijf uit Zeebrugge.

Nu, we zullen het over afzienbare tijd wel allemaal kunnen lezen op de website van de Raad van State.
De zaak komt voor op 19 februari. Stad laat zich hierbij traditioneel vertegenwoordigen door mr. Dirk Van Heuven.