“In Kortrijk is grootste participatietraject van ons land ontvouwd”

Dit twittert Arne Vandendriessche vandaag, ons jongste VLD-raadslid en tevens voorzitter van VLD-Kortrijk.
Hij verwijst daarbij naar zijn opiniestuk dat vandaag te lezen staat in De Morgen. Een stuk dat mede is ondertekend door de burgemeester (!) met als titel (om de aandacht te trekken): “Krijgt David Van Reybrouck straks toch nog gelijk?”

En wat lezen we daar over “het grootste participatietraject” van ons land?
Letterlijk dit:
“Kortrijk Spreekt” is geen one shot. Er werd een full-time inspraakcoördinator aangeduid en budgetten werden vrijgemaakt. 6 miljoen EUR, 5 % van het totale investeringsbudget van de stad.

Zes miljoen? Euroots??
We halen er even het meerjarenplan 2014-2019 bij, de derde aanpassing zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van december vorig jaar.
Het actieplan 01.01 “Kortrijk Spreekt” vermeldt daarin per jaar volgende bedragen als uitgaven (in EUR):
2014: 300.581
2015: 320.962
2016: 311.240
2017: 311.621
2018: 293.336
2019: 294.156
Dit geeft een totaal voor de realisatietermijn 2014-2019 van 1.831.896 EUR. Dat is dus absoluut geen zes miljoen.

En zes miljoen zou vijf procent uitmaken van de investeringsuitgaven? Ja?
Dat zou dan betekenen dat Stad een investeringsbudget begroot van 120.000.000 euro. We hebben de bedragen voor de periode 2014-2019 eventjes opgeteld en komen aan een totaal investeringsbudget van 116,7 miljoen EUR.
Maar verwijzen naar een ratio met het investeringsbudget is complete onzin.
ABSURD.
Even uitleggen.

De actie “Kortrijk spreekt” heeft enkel een exploitatiebudget. Dagdagelijkse uitgaven. En die bedragen (ontvangsten min uitgaven) voor de realisatietermijn 2014-2019: 65,9 miljoen.
Die ratio van Arne slaat nergens op. Die berekening raakt kant noch wal.
Mogen we ervan uitgaan dat raadslid Arne en/of de burgemeester het verschil niet kennen tussen wat vroeger als ‘gewone’ en ‘buitengewone’ uitgaven was bestempeld? Onvoorstelbaar.

We zijn genadig. Coulant.
Bij de uitgaven van het zgn. participatietraject willen we ten overvloede ook nog het actieplan 01.00 betrekken. Het feit dat de gemeenteraad zich wil verplaatsen, “on the move” is.
Hier is wel een investeringenbudget voorzien. (Begroot, verhoopt.) Voor de beschouwde periode gaat het om 90.000 euro. En een exploitatiebudget van 27.303 euro.
Als we die begrote uitgaven optellen bij deze van de actie “Kortrijk spreekt” komen we aan een participatietraject ter waarde van 1,9 miljoen.
Dat is nog altijd geen zes miljoen EUR…

Wie schrijft er nu een lezersbriefje naar De Morgen? Een rechtzetting?

P.S.
Er is al iemand die via internet gereageerd heeft op het stuk in De Morgen.
Een vroegere collega van Arne Vandendriessche. Die wou toen de medewerkers van het bedrijf waar ze allebei indertijd werkten meer betrekken bij de gang van zaken. Waarop Arne – heden ten dage groot voorstander van directe burgerinspraak – TOEN zei: “Hoe minder ze hiervan weten, hoe beter.”