“Feesten met de Burgemeester” in de Groothandelsmarkt: toch inkomgelden !

“Feesten met de Burgemeester” is de naam voor wat vroeger bestempeld was als een “Tuinfeest met Q”, met een duidelijk partijpolitiek karakter. Het was een VLD-feest. Bon.
Sinds enige jaren evenwel gaat het evenement (nu de 10de editie) door in de Kortrijkse Groothandelsmarkt “Vier Linden” in Heule en beoogt de samenkomst meer envergure. Ge moet er toch beetje geweest zijn, anders weet je als Kortrijkzaan nooit goed wat je kan overkomen, al of niet Q-gezind zijnde. Tripartite-gezindzijnde.
(Ook goed kunnen totentrekken.)

Er is nog altijd geen retributiereglement voor het gebruik van de KGM gepasseerd in de gemeenteraad. Niet normaal.
Wel heeft het schepencollege op 15 december 2014 een soort interne afspraak goedgekeurd voor het gebruik van het domein voor bepaalde evenementen, bijvoorbeeld een rommelmarkt.
Er is toen bepaald dat er vanaf dit jaar – 2015 dus – voor commerciële activiteiten een forfaitaire vergoeding zal gevraagd worden van 150 euro per dag. Voor niet commerciële activiteiten geldt er geen gebruiksvergoeding. Gemeenteraad weet nergens van.

Inkomgelden mogen in geen enkel geval, standgelden wél. Vanaf 2015.

Voorts moet er met de organisator een gebruiksovereenkomst worden afgesloten met voorwaarden die betrekking hebben op het al of niet toestaan van standgelden, op het afsluiten van de nodige verzekeringen, het betalen van de onkosten, de veiligheid, de op- en afbouw, het maken van reclame.

Voor het “Feesten met de burgemeester” is dit “reglement” van 15 december evenwel nog niet van toepassing.
Het schepencollege heeft dit zo beslist. In aanwezigheid van betrokken partij, met name de burgemeester.

Hoe kon men dit alles dan motiveren? Weet u hoe? NEEN.
Door het feit dat de reservatie én de schriftelijk aanvraag door de ‘organisator van feesten’ (gewone burger Tim Debonné uit Heule, van de vroegere Tinekesfeesten) al is gebeurd VOOR 15 december. Met name op 1 en 10 december 2014.
Zo gaat dat. Moet kunnen.

En zo kan onze burgervader voor zijn eigenste persoonlijke feest toch nog inkomgelden vragen. 5 euro. Online reserveringskost daarenboven 0,50 euro.

Het feest gaat door op 9 mei. De organisator (een burger zoals U en IK) legt beslag op het domein vanaf 7 tot en met 10 mei.
Staat allemaal niet in de lokale ’embedded press’. Of course. Als persjongens dit vertellen en zich toch naar het evenement begeven is de TOTETREKKERIJ totaal.