De gigantische campagnebudgetten van “Citymarketing Kortrijk” (2)

Om Kortrijk (vooral het centrum dan) op de kaart te zetten zijn er dit jaar vijf campagnes voorzien waarbij de loutere promotie ervan minstens 180.000 euro zal kosten.  
Hierna dus een lijst van de ondersteunende campagnebudgetten vanuit het samenwerkingsverband van de acht stakeholders onder de noemer van “citymarketing”. (Zie een vorige kosteloze editie van kortrijkwatcher.)

Goed bedenken dat onderstaande evenementen zelf onnoemlijk veel geld kosten en daarnaast (daar bovenop) dus nog volop genieten van financiële steun van Stad of van gemeentelijk vzw’s.  
Een voorbeeld, nu.
Voor “Zomer in Kortrijk” gooit de door Stad gesubsidieerde vzw” Feest in Kortrijk” er 131.900 euro tegenaan en voor “Winter In Kortrijk” 107.500 euro.

De promotiebudgetten voor:

– Januari-februari:  Kortrijk Cupido  (20.000 euro)

– Maart-april-mei:  Kortrijk ’t Kriebelt  (40.000 euro)

– Juni-juli-augustus:  Zomer In Kortrijk  (40.000 euro)

– September-oktober-november:  We are Creators (40.000 euro)

– December:  Winter in Kortrijk (40.000 euro)

Er zijn tevens budgetten voorzien voor de pure promotie van bijzondere evenementen “met heel hoge meerwaarde” (50.000 euro) en voor “risico’s en opportuniteiten” (20.000 euro)