De gigantische campagnebudgetten van “citymarketing Kortrijk” (1)

Maar laat het ons eerst even hebben over de werking en de structuur van wat  heet: “citymarketing Kortrijk”.  
Meteen zal u alreeds een inzicht krijgen over de te besteden budgetten.

CITYMARKETING KORTRIJK is een feitelijk samenwerkingsverband van acht stakeholders, elk met een bepaalde financiële inbreng en een bepaald aantal stemmen.

De stuurgroep komt driewekelijks samen op donderdagochtend in een eigen kantoor, in het stadhuis.  
Verslaggever is Eliza Bruneel, ambtenaar bij vzw Toerisme Kortrijk. (Geen raadslid die daar al ooit een verslag heeft van kunnen inzien, terwijl de projecten waarlijk van enorm gemeentelijk belang zijn.)

Het is een onderdeel van de BTW-plichtige VZW Handelsdistrict Kortrijk Centrum (Leiestraat 22), een vzw die steun krijgt van Stad maar PERTINENT weigert om budgetten en rekeningen publiek te maken. De Raad van Bestuur van het Handelsdistrict is officieel bevoegd, maar de opdracht ‘citymarketing’ is feitelijk in handen van de stuurgroep, en de “rode draad” doorheen beide is schepen van Economie Rudolphe Scherpereel (N-VA).

Hierna even, met naam en toenaam de lijst van stakeholders met hun inbreng en aantal stemmen (in principe 1 stem per 25.000 euro).

– Union (de vroegere NV Sint-Janspoort van het winkelcentrum): Dominique Desmeytere  met  125.000 euro en hiermee 5 stemmen.

– K in Kortrijk: Domique  Desmeytere met 25.000 euro en dus nog 1 stem erbij.

– Decathlon: Bohdan Lamon met 25.000 euro en 1 stem.

– Stad Kortrijk: Mick Vos (kabinetchef van de burgemeester) met 25.000 euro en 1 stem.

– Vzw Handelsdistrict  Kortrijk Centrum:  Nele Muylle met 25.000 euro en 1 stem.

– Kortrijk Xpo: Saskia Soete de Boosere met slechts 15.000 euro en toch 1 stem.

– vzw Toerisme Kortrijk: Eliza Bruneel met slechts 10.000 euro en toch 1 stem.

– De Lijn: nog in onderhandeling.

Het totale budget (zonder inbreng van De lijn) bedraagt dus 250.000 euro.  
Dominique Desmeytere van “K in Kortrijk” heeft de grootste inbreng (150.00 euro ) en overheerst aldus – in nauwe samenwerking met de burgemeester en hier en daar een schepen, als het past – het samenwerkingsverband “Citymarketing” met zijn 6 stemmen.

De vijf voorziene campagnes voor dit jaar om Kortrijk op de kaart te zetten (in elk geval het centrum) zullen minstens 180.000 euro kosten.

(Wordt vervolgd.)