Stad gaat op zoek naar nieuw concept voor brasserie “De Komedie”

Brasserie “De Komedie” aan het Schouwburgplein (pal palend aan onze schouwburg) is stadseigendom. De exploitatie ervan is ooit middels een concessieovereenkomst van 6 januari 1994 in handen gegeven van de BVBA Soval uit Kortrijk.

Nu blijkt dat de vennootschap op 18 maart van dit jaar door de rechtbank in Gent is failliet verklaard.
De laatste balansrekening, te vinden op de webstek van de Nationale Bank, slaat op een boekjaar tussen 01-10-2010 en 30-09-2011.
Eigen vermogen toen: 79.687 euro. Schulden: 90.984 euro.

Ter info:

Er loopt nu nog altijd een rechtsprocedure tegen de BVBA wegens contractuele wanprestatie(s).
En een eerdere rechtsprocedure van april 2011 kon in april 2013 beëindigd door middel van een dadingsovereenkomst die zeer gunstig uitviel voor de zaakvoerder van Soval. (De concessie-overeenkomst is toen helemaal niet ontbonden en de uiteindelijke schadevergoeding voor Stad bedroeg slechts 7.000 euro, terwijl die contractueel kon oplopen tot 34.000 euro).

De nu aangestelde curator mr. Pieter Dewaele liet inmiddels aan het stadsbestuur weten dat er een (bekende) horeca-zakenman uit de streek uitermate geïnteresseerd is om de concessie over te nemen en liefst om te zetten in een handelshuur.
Het stadsbestuur ziet dat niet zitten. Omzetting in handelshuur zonder mededinging te laten spelen kan niet. En daarbij: de administratie beraadt zich over een nieuwe start van de zaak vertrekkend van een geheel nieuw concept.