Scoort Kortrijk als hippe citytrip ?

Volgens een grote kop in  “Het Laatste Nieuws” van vandaag alleszins wel.
En de persjongens van dienst  bij de stad steunen hierbij op cijfergegevens afkomstig van de N-VA-schepen van Toerisme (Rudolphe Scherpereel) en het hoofd van de dienst Toerisme (Eliza Bruneel). De jongens van de ’embedded press’ vergaten een authentiek schriftelijke bron te raadplegen, met name het jaarverslag 2014 van de gemeentelijke vzw Toerisme, een verslag dat was geagendeerd op de gemeenteraad van vorige maandag nog wel.

Schepen Scherpereel maakte volgens de krant in die laatste gemeenteraad bekend dat het aantal overnachtingen in Kortrijk van 175.000 in 2013 is gestegen naar 200.000 in 2014.
Eigenaardig is dat het jaarverslag van de vzw Toerisme totaal geen gewag maakt van het aantal overnachtingen in 2014. Er is wel een cijfergegeven  voor 2013 en dat is 197.397, en géén 175.000.  Er is dus tussen 2013 en 2014 nauwelijks een stijging te bespeuren: + 1,3 procent. (Overigens is uit andere studies af te leiden dat Kortrijk hoofdzakelijk zakenlui herbergt.)

Wat vernemen we nog uit de gazet?
Dat het vooral Vlamingen uit Antwerpen en Limburg én Nederlanders zijn die Kortrijk ontdekken. We nemen er weer even het jaarverslag van de vzw Toerisme bij.
De Antwerpse citytrippers aan onze dienst Onthaal Toerisme (in het Begijnhofpark) daalden met -4 procent, die uit Limburg met -16 procent en de Nederlandse citytrippers met -6 procent.

Het hoofd van de dienst Toerisme vertelde nog aan de gazet dat het onthaalkantoor per jaar 40.000 bezoekers verwelkomt.
We nemen er weer even het officiële jaarverslag bij van de gemeentelijke vzw Toerisme. In 2014 ging het om 37.428 bezoekers. In 2013 : 36.010. Dat is +4 procent, maar de onthaaldienst is nu wel zeven dagen op zeven open.

Nog één cijfer.
Het nieuwe kampeerautoterrein aan de Broeltorens opende op 1 juli 2014. Volgens de gazet (is hier Eliza Bruneel aan het woord?) boekte men aldaar 1.600 nachten van juli tot december 2014. Het jaarverslag van de vzw Toerisme heeft het over 682 overnachtingen.

P.S.
– Een studie van Idea Consult uit 2012 (besteld door toenmalig schepen Jean de Bethune) bekende ronduit dat men niet wist hoeveel dagtoeristen er naar Kortrijk komen.
– Het dossier waarbij Stad een aanvraag deed om erkend te worden als ‘toeristisch centrum’ gaf aan dat Kortrijk 98.549 toeristen telde in 2012. Dat cijfer was het resultaat van een optelsom. De som van het aantal bezoekers in de drie musea, de balie van de dienst toerisme én de grote tentoonstellingen.

ZO.
DAT WETEN WE DAN ALWEER.
Kortrijk scoort (nog) niet als doel voor een hippe citytrip. Alhoewel het anders in de gazetten staat, en de mensen daar nu voor eens en altijd mee weg zijn.
DANK U, KORTRIJKWATCHER!!