Onze sociale economie –actoren doen het goed

Stad Kortrijk heeft met diverse actoren die werkzaam zijn in de sector sociale economie samenwerkingsovereenkomsten gesloten . Nu is nagegaan of die betrokken organisaties de afspraken zijn nagekomen in het jaar 2014 en of ze dan ook nog  – zoals voorheen- aanspraak kunnen maken op subsidies.
VERWACHT VOORAL GEEN BOEKHOUDKUNDIGE GEGEVENS.

vzw Buurt- en Nabijheidsdienst

Levert goed werk af maar er is nog marge tot verbetering want men kon nog niet ten volle de vruchten plukken van een bijgestuurd intern beleid.
Inzake financies stelt men vast dat de beoogde investeringen in de kinderopvang niet werden behaald.  Maar dat komt nog wel door bijvoorbeeld een nieuwe locatie in Kortrijk-Centrum (Zwevegemsestraat?) en een relocatie met uitbreiding in Heule.

Deltagroep (Kringloopcentrum en vzw Constructief)

Zit inhoudelijk zeker op het goede spoor. Misschien is er een ruimere inspanning verwacht rond het sensibiliseren en inzamelen van hardware.
Financieel beter formuleren hoe de overheidsteun in regel is met de Europese normen.

cvba Kanaal 127

Inhoudelijk ligt de organisatie op schema. Alle beschikbare ruimtes zijn nu verhuurd met uitzondering van de oude loodsen die in erg slechte staat verkeren.
Financieel voldoet men aan de verwachtingen zoals die door het OCMW zijn vastgelegd in een meerjarenplan.

vzw Mentor

De inhoudelijke evaluatie is in grote mate positief, met ruimte voor groei. Er zijn een aantal werkpuntjes die men niet uit het oog mag verliezen.
Er is een duidelijke verantwoordingen van de ontvangen middelen.

Stal 13 (vzw Bolwerk)

Inhoudelijke evaluatie is positief over de hele lijn. Vooruitgang is mogelijk inzake consultatie van de stad bij plannen tot verhuizing en nader afstemming rond Klimaatstad.
De financiële rapportering is in overeenstemming met het financieel plan.
(Noot van de KW-redactie. De samenwerkingsovereenkomst is nooit voor de gemeenteraad gekomen. Stal 13 krijgt zéér veel geld.)