Lokale pers steeds beter “embedded”

Onze Kortrijkse pers krijgt hier steevast het stempel van een “embedded press” mee.
Dat komt bijvoorbeeld omdat onze persjongens altijd opnieuw klakkeloos berichten van het schepencollege weergeven, zonder enige kanttekening, zonder vraagtekens, zonder ook maar iets te checken. (Zij weten ook nergens iets van.)
Onlangs nog vond de pers – in navolging van het schepencollege – dat snelheidscontroles in de zones 30 het aantal ongevallen doet verminderen. Dat is aantoonbaar onjuist. Ook weer recent slaagde de pers er niet in om de cijfers van het schepencollege over toekomstige stads- en OCMW-investeringen (over tien jaar!) te corrigeren of als onwaarschijnlijk te bestempelen.

Er doet zich nu een nieuw feit voor: persberichten van de oppositie worden niet eens meer opgenomen.
Op 28 augustus hield de CD&V een persmeeting waarbij een communiqué werd verspreid met standpunten van die partij over Hoog-Kortrijk, de brandweerzone Fluvia, de ontmoetingscentra, de opvang van vluchtelingen.
Tot op heden heeft de geschreven lokale pers daar geen woord aan vuil gemaakt.