Over de meerwerken voor de restauraties in het Begijnhof

Die meerwerken komen ter sprake in de eerstvolgende zitting van de OCMW-raad op 19 november.
Vooreerst gaat het om de meerwerken bij de restauratie van de woningen vlakbij de ingang, de inkompoort zelf en de smalle doorgang naar Sint-Maartenskerkhof. De werken werden in 2011 gegund aan Vandendorpe NV uit Brugge voor 1,44 miljoen euro, inclusief BTW van 6 procent.
De architecten Philippe Pauwels (uit Kortrijk) en Monique Stoop (uit Wannebecq) constateren nu dat er een substantiële overschrijding is gebeurd van de voorziene hoeveelheden metselwerk. (De hieraan gekoppelde uitvoeringstermijn werd in augustus van vorig jaar al een keer verlengd met 73 werkdagen.) Inclusief de BTW is er op vandaag ten opzichte van het aanbestedingsbedrag een budgetoverschrijding van zowat 238.000 euro, oftewel 16,47 procent.
Die meerwerken zijn in principe betoelaagbaar, maar een aanvraag hiertoe kan niet meer want het plafond van de subsidie is vastgelegd op basis van het aanbestedingsbedrag.

Nog in de OCMW-raad van aanstaande donderdag is de eindafrekening van de restauratie van de Sint-Annazaal geagendeerd. Dat werk werd in september 2014 gegund aan Vanhecke NV uit Wilrijk voor 1,62 miljoen euro, exclusief BTW. Ontwerpers waren hier opnieuw Pauwels en Stoop. (De definitieve oplevering is al tweemaal geweigerd.)
Ongezien is dat in het voorliggende agendapunt geen enkel bedrag is ingevuld inzake meerwerken, hoeveelheden in meer of min, prijsherzieningen.
Een deel van de kostprijs is gesubsidieerd door Onroerende Erfgoed. Ook hier is géén bedrag vermeld in de toelichting. Het saldo dat moet betaald door het OCMW kennen we dus niet.