Naar een Stadskrant met advertenties

Vanaf februari volgend jaar krijgen we in de maandelijkse Stadskrant advertenties voorgeschoteld van handelaars met een vestiging op Kortrijks grondgebied. Men wil daarmee de kostprijs per nummer met bijna de helft drukken. De krant kost zowat 15.300 euro. De twee voorziene pagina’s (binnenzijde van de cover en de backcover) moeten 6.000 euro opbrengen. Een halve pagina kost 1.500 euro.
De acquisitie van de advertenties zal men overlaten aan een nog te kiezen dienstverlener. Er zijn drie kandidaten in de running, waarvan één uit Marke. Het team Communicatie van het stadsbestuur zal waken over de kwaliteit van de reclame en kan om inhoudelijke redenen een advertentie weigeren te plaatsen.
De oplage van de Stadskrant bedraagt 42.150 exemplaren. Daarvan zijn er 2.075 ter beschikking in stadsgebouwen, handelszaken en bedrijven.

P.S.
De Verenigde Oppositie van toen (liberale en socialistische fractie) vroegen ooit om een bladzijde in te palmen in de Stadskrant voor wat eigenzinnig politiek commentaar. Geweigerd door de toen de aan de macht zijnde CVP. Nu de VLD en de SP.A aan de macht zijn is die vraag vervallen geraakt.