Hoe gaat het met KV Kortrijk, financieel dan? (2)

Volgens het meest recente boekjaar (van 1 juli 2014 tot 30 juni 2015) alleszins beter dan in het vorige boekjaar.
Maar om nu in de pers uitbundig te staan juichen, zoal vorig jaar enkele keren is gebeurd (zonder mededeling van cijfergegevens) is ook niet echt nodig.
Voorzitter Joseph Allijns liet een keer weten dat de winst zou oplopen tot 1 miljoen euro. (Het vorige boekjaar eindigde met verlies.) Ja, de bedrijfswinst kwam uit op 963.044 euro, maar de (te bestemmen) winst van het boekjaar is minder: 762.782 euro. Er waren trouwens wat minder afschrijvingen en de personeelskosten daalden van 6,52 miljoen naar 5,82 miljoen door een aantal administratieve ontslagen.

De liquiditeit is verbeterd. Die gaat van 0,55 naar 0,74 maar in het voorlaatste boekjaar kon men nog 0,88 optekenen. (Het blijft een zorgwekkend cijfer: moet minimaal 1 bedragen.) De solvabiliteit (eigen vermogen versus balanstotaal) is bijzonder goed gestegen: van 23,0 procent naar 40,1 procent. Maar het werkkapitaal (vlottende activa min kortlopende schulden) blijft nog negatief: – 285.759 euro.

Het blijft telkens verbazing wekken dat het verslag van het bestuur zo lang uitblijft na het sluiten van het boekjaar. Ditmaal kwam het uit op 4 november 2015, en de Algemene Vergadering kwam pas op 5 december 2015 bijeen.
In dat verslag van bestuur staat alweer twee geijkte zinnen:
– Sinds het afsluiten van het boekjaar op 30 juni 2015 hebben er zich geen gebeurtenissen voorgedaan die de resultaten en de financiële positie van de onderneming op belangrijke wijze beïnvloeden.
De Maleisiër Vincent Tan heeft in mei 2015 de aandelen voor 5 miljoen opgekocht. Heeft dat sinds het afsluiten van het boeker geen gevolgen gehad?
– Wij voorzien geen noemenswaardige omstandigheden die de toekomstige evolutie van onze vennootschap in belangrijke mate kunnen beïnvloeden.
En daarbij is toch heel het bestuur vernieuwd (met poppetjes van meneer Tan), tegen alle statuten in?

Voor wie nog wat cijfers wil:

Balanstotaal: 4.720.473 (gedaald)
Vlottende activa: 1.537.293 (gedaald)
Eigen vermogen: 1.894.955 (gestegen)
Schulden: 2.072.069 (sterk gedaald)
Bedrijfsopbrengsten: 11.636.773 (gestegen)
Bedrijfskosten: 10.673.729 (gedaald)
Omzet: 4.805.807 (lichtjes gestegen)