Enkele significante cijfers uit het jaarverslag 2015 van Burgerzaken

Afgeleverde rijbewijzen: 6.703
Afgeleverde reispassen: 4.033 (een record!)
Afgeleverde identiteitskaarten: 16.352 (start van een nieuwe cyclus)
Afgeleverde vreemdelingenkaarten: 1.680
Afgeleverde attesten en afschriften: 11.548
Aantal geboren Kortrijkzanen: 905
Aantal overleden Kortrijkzanen: 875
Aantal kistbegravingen: 326
Aantal crematies: 613
Aantal huwelijken: 287
Aantal echtscheidingen: 127
Aantal verklaringen van wettelijk samenwonen: 291
Aantal verbroken verklaringen van wettelijk samenwonen: 47