Vijf Kortrijkse kunstenorganisaties vallen in de prijzen

Voor de periode 2017-2021 mogen deze vijf kunstenorganisaties volgende werkingssubsidies verwachten vanwege de Vlaamse regering (tussen haakjes de artistieke en zakelijke beoordeling):
– Buda Kunstencentrum: 1.000.000 (goed/zeer goed)
– Designregio: 150.000 (voldoende/nipt voldoende)
– Theater Antigone: 900.000 (zeer goed/goed)
– Unie der Zorgelozen: 540.000 (goed/voldoende)
– Wilde Westen (Festival Van Vlaanderen plus De kreun): 735.000 (zeer goed/zeer goed)

De definitieve beslissing valt eind juni.
Er is in het totaal voor zowat 106 miljoen euro gunstig geadviseerd, en er zit volgens Vlaams parlementslid Bart Caron slechts 86 miljoen in de pot…