Hoeveel zou het regionaal erfgoeddepot kunnen kosten?

We beginnen het heel langzaam steeds nauwkeuriger  te weten.
Want het schepencollege heeft nu bij hoogdringendheid 5 van de 7  werken eindelijk gegund.

(Voor bepaalde loten was  de verbintenistermijn al in augustus verstreken!  En is het stadsbestuur blijkbaar ontsnapt aan het betalen van een schadevergoeding aan de betrokken ingeschreven firma’s.)

Na eindeloos veel palaver heeft men in september 2014 beslist om op de site Vier Linden in Heule een “intergemeentelijk cultureel en onroerend erfgoeddepot voor het zuiden van West-Vlaanderen” te bouwen.  In de gemeenteraad van februari 2015 dacht schepen Rudolphe  Scherpereel  nog dat de werken zouden voltooid zijn eind dit jaar.  Het zal wel  eind 2017 worden. (Is er nu al een stedenbouwkundige vergunning?)

Hierna de gunningsbedragen voor 5 werken met tussen haakjes de ramingen, allemaal incl. BTW.
1.  Ruwbouw en omgevingsaanleg: 1.843.377 euro  (1.899.372)
2.  Gevelsuitingen / gordijngevel:  260.102 euro  (209.319)
3.  Schrijnwerk en afwerking:  250.406 euro  (209.310)
4.  HVAC en sanitair:  774.639 euro  (778.873)
5.  Elektriciteit:  335.430 euro  (322.920)

Wat moet daar nu nog bij komen als werken? (De prijzen hierna zijn ramingen.)
– goederenlift:  65.327 euro
–  depotinrichting :  337.430 euro
–  beveiliging:  67.715 euro

Voor de leveringen van los meubilair zijn de kosten geschat op 62.339 euro.
Studies?  119.291 euro.
Nutsaansluitingen:  19.965 euro.

TOTAAL:  4.136.484 euro.

Over de financiering van dat bedrag is officieel nog niet veel geweten.
–  De inbreng van Stad bestaat uit de grond ter waarde van 550.000 euro plus 1 miljoen voor de bouw.  Dit bedrag wil men recupereren door de verkoop van het gebouw  van het Rijksarchief in de Guido Gezellestraat.  (In de gemeenteraad van komende maandag 14  november wil de CD&V die verkoop  beletten.)
– Voorts hoopt men op een subsidie van het Vlaams Fonds voor (bovenlokaal) Culturele  Infrastructuur.
(Het erfgoeddepot Potyze Sint-Andries kreeg een half miljoen.)