Bestendige Deputatie weigert belangrijke toegekende verkavelingsvergunning (1)

Tiens.
Nog niets daarover gelezen in de plaatselijke perse.
Er is nochtans nogal in het verleden al wat te doen geweest (al van in 2013 met dat masterplan) rondom die verkavelingsaanvraag.  Op alle soorten van  media.

Het gaat om een ongehoord woonproject in namelijk een van de belangrijkste, voorname  straten van de binnenstad in Kortrijk. Op de binnenRing.  Huizen van soort bepaalde welstellende burgerij alhier.

Het gaat om de grootscheepse verbouwing van de immense  (8.242 m²) bedrijfssite genaamd De Bruynooghe’s koffie-Delaere Construct, begrensd door bebouwing langs de Minister Liebaertlaan en aan de andere kant  de Vlaanderenkaai.  (Langs het kanaal, vlakbij en tegenover het beroemde open zwembad.)

Matexi West-Vlaanderen NV (uit Kortrijk) wou “het perceel”  aldaar verkavelen in 18 loten voor éénsgezinwoningen en 5  loten voor meergezinswoningen met in totaal niet minder dan 75 woonunits (waaronder 49 appartementen!).
Voorts zou daar een nieuw openbaar domein komen, 12 loten voor autostandplaatsen, 7 loten voor garages  en een gemeenschappelijke tuin.
Vele omwonenden tekenden bezwaar aan.

Op 4 juli 2016 vergunde het Schepencollege niettemin de aanvraag.
Daar is door derden  op 24 augustus beroep ingesteld bij de Deputatie van de provincie en die gedeputeerden hebben  dat beroep warempel gegrond  verklaard op 17 november laatstleden.  Dat is gedurfd.

Méér nieuws volgt nog…